ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่ มนัส เสือเปลี่ยว (รายละเอียด)

ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่ "มนัส เสือเปลี่ยว" (รายละเอียด)

Publish 2018-03-03 16:39:47

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ให้แก่ นายมนัส เสือเปลี่ยว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน