ทบ.หนุนไทยนิยม ยั่งยืนส่งหน่วยทหารเก็บข้อมูลปัญหาทุกพื้นที่เพื่อช่วยผลักดันแก้ไข

ทบ.หนุน"ไทยนิยม ยั่งยืน"ส่งหน่วยทหารเก็บข้อมูลปัญหาทุกพื้นที่เพื่อช่วยผลักดันแก้ไข

Publish 2018-03-04 10:35:03

4 มี.ค. 61 พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกยังคงสนับสนุนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” อย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารในนามกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค/จังหวัด เข้าร่วมปฏิบัติงานกับทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมระดับตำบล ทั้ง ๗,๔๖๓ ทีม ขณะนี้อยู่ในช่วงของการเข้ารับฟังความเดือดร้อน ความต้องการ และข้อคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปจัดทำโครงการเสนอรัฐบาลตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ควบคู่ไปกับการนำ ๑๐ ชุดความรู้ไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ สำหรับทีมขับเคลื่อนระดับตำบล นอกจากจะประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้ว ทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ รับทราบข้อมูลสภาพปัญหารวมถึงกลไกการพัฒนาท้องถิ่นที่ภาครัฐจะจัดดำเนินการของแต่ละพื้นที่ด้วยสำหรับในส่วนของกองทัพบก  พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ได้ย้ำให้ทุกหน่วยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”  โดยเฉพาะมณฑลทหารบกที่เป็นหน่วยทหารหลักในการรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงและดูแลพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ที่ประชาชนสะท้อนผ่านโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อนำไปสู่การช่วยขับเคลื่อน ช่วยตรวจสอบ กำกับดูแล รวมทั้งร่วมกันคลี่คลายสะสางปัญหาเหล่านั้นกับหน่วยงานต่างๆให้หมดไปจากพื้นที่ ตามกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ  นอกจากนี้ กองทัพบกยังมอบหมายให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน นำนักศึกษาวิชาทหารที่สมัครใจ และเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ทีมละ ๒ คนอีกด้วย ซึ่งนักศึกษาวิชาทหารนอกจากจะได้รับทราบข้อมูลการพัฒนาท้องถิ่น และภาพรวมการพัฒนาประเทศในภาพรวมแล้ว ยังจะได้ทำหน้าที่ในเรื่องการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อสัญญาประชาคม ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๐ ชุดความรู้ที่ภาครัฐนำไปชี้แจงให้ประชาชนในโครงการฯได้รับทราบด้วย  


ทั้งนี้หลังจากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนระดับตำบลในสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมและสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการในหลายด้าน ประเด็นปัญหาสำคัญที่ประชาชนแจ้งมามากที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ ปัญหายาเสพติด, ปัญหาเศรษฐกิจ, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาหนี้สิน

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน