ศรีสุวรรณร้องผู้ตรวจฯสอบคำสั่งภาคทัณฑ์ พงส.ทองผาภูมิรับแจ้งทารุณกรรมสัตว์กับเปรมชัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

"ศรีสุวรรณ"ร้องผู้ตรวจฯสอบคำสั่งภาคทัณฑ์ พงส.ทองผาภูมิรับแจ้งทารุณกรรมสัตว์กับ"เปรมชัย"ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

Publish 2018-03-08 12:14:07

8 มี.ค.61  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ตรวจสอบคำสั่งของพล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) แจ้งหรือสั่งการให้มีการตรวจสอบเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการแจ้งความการทารุณกรรมสัตว์ จนเป็นเหตุให้ พ.ต.อ.วุฒิพงษ์ เย็นจิตร ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ ได้มีคำสั่งสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ ที่ ๓๗/๒๕๖๑ เรื่อง ลงโทษภาคทัณฑ์ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ลงโทษ ร.ต.อ.สุมิตร บุญยะนิจ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ หลังจากที่ปศุสัตว์กาญจนบุรีผู้มีอำนาจหน้าที่ตามพรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษนายเปรมชัย กรรณสูต กับพวก ในฐานความผิดกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งต่อมาได้มีการถอนแจ้งความร้องทุกข์ไปแล้ว จนเป็นเหตุให้พนักงานสอบสวนคนดังกล่าวต้องถูกลงโทษทางวินัยให้ถูกภาคทัณฑ์ จากข้ออ้างที่ว่าไม่ตรวจสอบข้อกฎหมายและรับคำร้องทุกข์ไปโดยไม่ถูกต้องนั้นซึ่งการดำเนินการทางวินัย เพื่อออกคำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าว เป็นการใช้อำนาจที่อาจไม่ได้ปฏิบัติตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการออกคำสั่ง จึงอาจเป็นคำสั่งการลงโทษทางวินัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากอาจขัดหรือแย้งต่อกฎ ก.ตร. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๓ วรรคท้าย ที่บัญญัติไว้ความว่า “การทำคำสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ทำตามแบบคำสั่งลงโทษตามที่ ก.ตร.กำหนด” รูปแบบ คำสั่ง ตาม กฎ ก.ตร. กำหนดให้ระบุฐานความผิดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายมาตรา ๗๘ ซึ่งต้องระบุอนุมาตราที่ผิดวินัยให้ชัดเจน แต่คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ดังกล่าวกลับไม่ระบุมาตราและหรืออนุมาตราที่ต้องระบุไว้แต่อย่างใด จึงน่าจะเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยวินัยตำรวจ 

นอกจากนั้นจากการสั่งการให้ไม่ให้ตำรวจรับแจ้งความหากไม่เข้าข้อกฎหมายนั้น ถือว่าเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ถูกต้องและอาจมีผลกระทบต่อประชาชนในการไปแจ้งความในเรื่องต่าง ๆ ในอนาคต เห็นว่าพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจไม่รับคำร้องทุกข์ที่มีการร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามป.วิ.อาญา มาตรา ๑๒๑, ๑๒๓ และ ๑๒๔ โดยไม่ขัดต่อมาตรา 1๑๒๒ หรือ ๑๒๗ และอาจข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม ป.อ.๑๕๗ และอาจมีโทษทางวินัยด้วย
 


นายศรีสุวรรณ  กล่าวว่า การที่มีการลงโทษภาคทัณฑ์กับพนังงานสอบสวนสภ.ทองผาภูมินั้น ไม่ชอบด้วยกฏหมาย  เนื่องจากการลงโทษทางวินัยกับพนังงานสอบสวนรายนั้น ไม่เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพราะในคำสั่งลงโทษทางวินัยไม่มีการลงมาตราความผิด และไม่มีระบุอนุมาตราของความผิดแต่อย่างใด ส่วนเรื่องที่มีผู้มาร้องทุกข์กล่าวโทษในฐานความผิดการทารุณกรรมสัตว์ ตนเองมองว่า พนักงานสอบสวนสามารถรับแจ้งความและแจ้งข้อกล่าวหานี้ได้ 

ด้านนายสงัด  ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ระบุว่า เบื้องต้นทางผู้ตรวจการแผ่นดินจะทำหนังสือให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว  แต่ถ้าทำหนังสือชี้แจงแล้วยังมีจุดที่ไม่เข้าใจ ทางผู้ตรวจการแผ่นดินจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล และถ้าทางผู้ตรวจการแผ่นดินดูแล้วน่าจะมีความผิด  ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องแก้ไขตามเวลาที่กำหนดให้  หากไม่ทำการแก้ไข ทางเราจะทำเรื่องไปยัง ปปช.ให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิด
 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน