ครูดูไว้นะ...บาดแผลมันลึกแค่ไหน!!!เปิดอาการล่าสุดเด็กนักเรียนที่ถูกครู เขียนสก๊อตเทปแปะกลางหน้าอกทวงค่าเทอม(ภาพ)

ครูดูไว้นะ...บาดแผลมันลึกแค่ไหน!!!เปิดอาการล่าสุดเด็กนักเรียนที่ถูกครู เขียนสก๊อตเทปแปะกลางหน้าอกทวงค่าเทอม(ภาพ)

Publish 2018-06-23 14:09:15

ในเพจ หนังสือพิมพ์ใต้สันติสุข โพสต์ข้อความ ระบุว่า...

เด็กถูกประจานมีอาการผวา ... !!!
จากกรณีครูโรงเรียนเทศบาลฯ เขียนสก๊อตเทปแปะกลางหน้าอกลูกศิษย์วัย 8 ปีติดค้างค่าเทอม 700 บาท จนผู้ปกครองไม่พอใจกล่าวหาครูทำเกินกว่าเหตุ ประจานลูกจนถูกเพื่อนล้อเลียน จากนั้นนำภาพโพสเผยแพร่บนเฟสบุ๊ก กระทั่งกลายเป็นกระแสฮือฮาบนสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะมีการก่นด่าและประณามการกระทำของครูกันกระจาย

 

กระทั่งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงพร้อมสั่งย้ายครูรายนี้ไปช่วยราชการโรงเรียนข้างเคียง
ล่าสุด หลังจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(สนง.พมจ.)เพชรบูรณ์ ได้จัดส่งนักสังคมสงเคราะห์ ทีม One Home จ.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่สืบข้อเท็จจริงและติดตามเยี่ยมครอบครัวของเด็กและผู้ปกครองรายนี้ ซึ่งบ้านพักอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา


ปรากฏว่ามีรายงานระบุว่านักสังคมสงเคราะห์ได้พบกับมารดาเด็ก มีอายุ 30 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้เฉลี่ย 4,000 บาท/เดือน มีบุตรชาย 2 คนๆแรกอายุ 8 ปี กำลังศึกษาชั้น ป.2 ร.ร.เทศบาล 1 ซึ่งเป็นเด็กที่ปรากฏในข่าว และอีกรายอายุ 4 ปี โดยมีพัฒนาการช้าและปัญหาด้านการสื่อสาร ต้องเข้ารับการกระตุ้นพัฒนาการที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เป็นประจำ แต่ระยะหลังขาดการรักษาเนื่องจากประสบปัญหาภายในครอบครัว เป็นครอบครัวที่พ่อและแม่แยกทางกัน โดยบิดาเป็นพนักงานราชการในหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่งรายได้ 12,000 บาท และส่งเงินค่าเลี้ยงดูบ้างเป็นครั้งคราว

ทั้งนี้นักสังคมสงเคราะห์ดังกล่าวยังมีความเห็นด้วยว่า เด็กได้รับผลกระทบทางจิตใจจากการเผยแพร่ข่าวดังกล่าว ปฏิเสธบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่พร้อมที่จะพบปะคนแปลกหน้า ทั้งนี้ทางนักสังคมสงเคราะห์ยังได้ให้คำแนะนำมารดาเด็กเกี่ยวกับการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ 2) พ.ศ.2560 พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม และต้องเป็นกำลังใจให้เด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผ่านภาวะวิกฤติในครั้งนี้

ส่วนในการช่วยเหลือเบื้องต้น 1.ทีม One Home จ.เพชรบูรณ์ เยี่ยมบ้านและโรงเรียน แนะนำเรื่องการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ 2) พ.ศ.2560 / 2.คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 เยี่ยมบ้านให้กำลังใจครอบครัว และประสานนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายบริการพิเศษ และช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กตามความจำเป็น

สำหรับการช่วยเหลือในระยะต่อไป 1.สนง.พมจ.เพชรบูรณ์ จะนำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม / 2.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด(บดจ.)เพชรบูรณ์ จะสนับสนุนของใช้สำหรับเด็กตามความจำเป็น / 3.ประสานศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นของมุนษย์( ศปง.อพม.)เมืองเพชรบูรณ์ เยี่ยมบ้านให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง

 

 

ขอบคุณ นสพใต้สันติสุขติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย

ติดตามข่าวอื่นๆ