แห่แชร์นับพัน!!! อดีตรอง ปธ.สภานิสิต ซัดกลับมหาวิทยาลัยนเรศวรหลังให้ทุนการศึกษาทีมหมูป่า ลั่น ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย!!

แห่แชร์นับพัน!!! อดีตรอง ปธ.สภานิสิต ซัดกลับ"มหาวิทยาลัยนเรศวร"หลังให้ทุนการศึกษา"ทีมหมูป่า" ลั่น ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย!!

Publish 2018-07-13 14:25:08


นับตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่นักฟุตบอลและผู้ช่วยโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย รวม 13 คน ได้ประสบอันตรายติดอยู่ภายในวนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รัฐบาลได้รวบรวมสรรพกำลังเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่ได้ร่วมมือกันเสียสละ อดทน ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มขีดความสามารถด้วยสติปัญญาและความกล้าหาญ ประกอบกับกำลังใจจากทั่วทุกมุมโลก ทุกชาติศาสนาที่ส่งมายังประเทศไทย จนบัดนี้ ภารกิจการค้นหาและกู้ภัยได้สำเร็จลุล่วงลงแล้ว รวมใช้เวลาทั้งสิ้น 17 วัน ส่งผลให้ผู้ประสบภัย ทั้ง 13 คน และหน่วยกู้ภัยประสบความสำเร็จ ออกจากวนอุทยานถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัย

 

 

 วินาที่ช่วยน้องๆสำเร็จ

ล่าสุดในวันนี้ (12/07/2561) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนและผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีแม่สายทั้ง 13 คน หากสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดการศึกษา 

ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร(มน.) ได้ทำหนังสือที่ ศธ 0527/11178 เรื่องการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโค้ชและนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ใจความว่า ด้วย มน. จ.พิษณุโลก ได้รับทราบข่าวโค้ชและนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย รวมทั้งสิ้น 13 คน ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน และอยู่ระหว่างการช่วยเหลือให้ออกมาจากถ้ำอย่างปลอดภัยนั้น 

 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความยินดีช่วยเหลือและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโค้ชและนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย จำนวน 13 คน หากมีความต้องการและสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก ของมน. โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโค้ชและเด็กๆ ทุกคนตลอดการศึกษา

 ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Natthachai Ramphoei" ได้โพสต์ข้อความดังนี้

.

.

 

เรียน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เคารพ

จากที่มีหนังสือจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ผมรักไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายว่าจะให้ทุนการศึกษาทีมหมูป่าจนจบปริญญาเอกนั้น ผมจึงขอเขียนข้อความนี้โดยคาดหวังว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะได้เห็น(หลายๆท่านเป็นเพื่อนในfacebookกับผม) และตระหนักถึงปัญหาจากเหตุการณ์ข้างต้น โดยทั้งหมดเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวเล็กๆของผมแต่เพียงผู้เดียว
๑.ผมเห็นว่าน้องๆหมูป่าเป็นผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติสมควรได้รับการเยียวยา(น้องๆหมูป่าเข้าไปในถ้ำช่วง มิ.ย. แต่ถ้ำปิดให้ท่องเที่ยวเดือน ก.ค.)
๒.จากข้อ ๑ ย่อมมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเยียวยาน้องๆหมูป่าอยู่แล้ว มิใช่หน้าที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวรในบทบาทหน้าที่นี้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรสามารถร่วมแสดงน้ำใจเยียวยาน้องๆหมูป่าอย่างเหมาะสมได้ให้เข้ากับบริบทของมหาวิทยาลัย
๓.การให้ทุนการศึกษาควรพิจารณาจากผลงาน ฐานะทางบ้าน ผลการศึกษา และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีแนวทางมีชัดเจนในการพิจารณาทุนการศึกษา ไม่ควรใช้การให้ทุนการศึกษาเป็นการเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติอันไม่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแต่อย่างใด
๔.มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการชี้นำสังคมในค่านิยมที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่มุมของวิชาการ ดังนั้นหากมีความประสงค์จะทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆหมูป่าอาจทำได้ในแง่มุมที่เหมาะสมเช่น การเชิญมาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติในแง่มุมต่างๆ หรือโครงการใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับการฟื้นฟูสภาพกายและใจของน้องๆหมูป่าหลังการเผชิญเหตุร้าย เป็นต้น
๕.ผมขอเรียนผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรตรงๆ โดยเฉพาะอาจารย์กาญจนา(อธิการบดี)ที่เคารพ ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของท่านเป็นเหตุให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และเกิดข้อครหาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวรไปในวงกว้าง จึงขอให้ท่านออกมาชี้แจงเหตุผล ”อันเหมาะสม” ของเรื่องดังกล่าวต่อสังคมและแสดงรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัยในครั้งนี้

จึงเรียนมาเผื่อโปรดพิจารณา
ผมรัก มน. คณาจารย์ทุกท่านเสมอ

บทความนี้เป็นเพียงฉบับร่าง ผมจะร่างเอกสารส่งตามไปมน.นะครับ
ทั้งนี้แม้ในวันนี้อาจมีประเด็นที่น่าตำหนิตักเตือน แต่ตลอด ๒๘ ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวรก็ได้สร้างคุณประโยชน์และผลิตบัณฑิตคุณภาพให้กับประเทศไทยอยู่เสมอ และผมยังคงเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรจะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป

นพ.ณัฎฐชัย รำเพย
อดีตรองประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
อดีตรองประธานคณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อดีตกรรมการองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
อดีตที่ปรึกษาสโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Cr.Natthachai Ramphoei
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์

;