รฟท. ยอมเลื่อนประมูลซื้อเครื่องทดสอบสปริงแล้ว หลังดร.สามารถโพสต์ได้กลิ่นไม่ดีซื้อของแพงเว่อร์

"รฟท." ยอมเลื่อนประมูลซื้อเครื่องทดสอบสปริงแล้ว หลัง"ดร.สามารถ"โพสต์ได้กลิ่นไม่ดีซื้อของแพงเว่อร์

Publish 2018-07-20 12:34:18


 20 ก.ค.61 สืบเนื่องจากกรณีที่ "ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์" อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งข้อสังเกต กรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะมีจัดซื้อเครื่องทดสอบสปริงจำนวน 3 เครื่อง วงเงิน 21 ล้านบาท ตามที่ฝ่ายการช่างกล รฟท.เสนอ ซึ่งจะมีการยื่นซองเอกสารประกวดราคาในวันที่ 20 ก.ค. ที่จะถึงนี้ โดยใช้วิธีคัดเลือกซึ่งเฉพาะบริษัทที่ได้รับเชิญเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าร่วมประมูลได้ และยังพบอีกว่ามีการตั้งราคากลางที่แพงกว่าราคาในท้องตลาดถึง 250%  ดร.สามารถ ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยตั้งข้อสังเกตความไม่ชอบมาพากลดังกล่าวไว้ดังนี้ 

แผนการจัดหาเครื่องทดสอบสปริงแบ่งเป็น 3 โครงการ โครงการที่ 1 จัดซื้อ 3 เครื่อง วงเงิน 21 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระหว่างการเปิดประมูล โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารประกวดราคาในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ส่วนโครงการที่ 2 จะจัดซื้อ 3 เครื่อง อยู่ในระหว่างการจัดทำราคากลาง และโครงการที่ 3 จะจัดซื้อ 1 เครื่อง อยู่ในระหว่างการจัดทำราคากลางเช่นเดียวกันสำหรับโครงการที่ 1 ซึ่งกำลังประกวดราคาอยู่ในขณะนี้นั้นมีข้อพิรุธหลายประการ ดังนี้

1. โครงการนี้มีการตั้งราคากลางที่แพงกว่าราคาในท้องตลาดถึง 250% กล่าวคือ เครื่องทดสอบสปริงซึ่งมีสเปกไม่ด้อยกว่าสเปกที่ รฟท.กำลังจัดซื้อที่ขายกันในต่างประเทศมีราคาไม่เกินเครื่องละ 2 ล้านบาท แต่ รฟท.ตั้งราคากลางไว้เครื่องละ 7 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงเกินไป ไม่สมเหตุสมผล

2. กระบวนการจัดซื้อมีความไม่ชอบมาพากล เพราะตามระเบียบของกรมบัญชีกลางในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การที่จะใช้วิธีคัดเลือกในการประมูลหรืออนุญาตให้เฉพาะบริษัทที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประมูลได้นั้นจะต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ (ก) เป็นโครงการที่เคยเปิดประมูลโดยใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก (ข) มีความจำเป็นเร่งด่วน (ค) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ และ (ง) เป็นพัสดุที่มีเทคนิคสลับซับซ้อน และมีผู้ผลิตทั่วโลกน้อยราย

จากการพิจารณาหลักเกณฑ์ข้างต้นไม่พบว่าโครงการนี้สามารถเข้าเงื่อนไขใดได้เลยสักข้อเดียว เนื่องจากเครื่องทดสอบสปริงมีผู้ผลิตจากทั่วโลกมากกว่า 10 ราย และไม่ได้เป็นพัสดุที่มีเทคโนโลยีสลับซับซ้อนแต่อย่างใด จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุใด รฟท.จึงเลือกใช้วิธีคัดเลือกในการประมูล ทำไมไม่ใช้วิธีประมูลทั่วไปที่เปิดโอกาสให้บริษัทผู้สนใจหลายรายเข้าร่วมแข่งขันได้ ไม่ใช่เฉพาะบริษัทที่ได้รับเชิญเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีการแข่งขันทั้งด้านราคาและคุณภาพอย่างเป็นธรรม

3. ระยะเวลาในการเตรียมเอกสารประกวดราคาสั้นมากเพียง 10 วันทำการเท่านั้น เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทที่ได้รับข้อมูลภายในล่วงหน้ามาก่อนรายใดรายหนึ่งหรือไม่

4. กำหนดระยะเวลาในการผลิตและส่งมอบเครื่องทดสอบสปริงไม่เกิน 120 วัน ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นมาก โดยทั่วไปจะใช้เวลาผลิตและส่งมอบประมาณ 180 วัน ดังนั้น การกำหนดระยะเวลาที่สั้นเช่นนี้ อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งก็ได้

ทั้งนี้  โครงการนี้เคยมีบริษัทผู้สนใจร้องเรียนไปที่ รฟท.ถึงความไม่ชอบมาพากลแล้ว แต่ รฟท.กลับนิ่งเฉย ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน และสุดท้าย กลับเร่งเดินหน้าประมูลโดยไม่ฟังเสียงร้องเรียนแต่อย่างใด

 

 
ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 ก.ค.61 การรถไฟแห่งประเทศไทย มีจดหมายแจ้งเลื่อนการประมููลจัดซื้อเครื่องทดสอบสปริง โดยระบุว่าการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องทดสอบสปริง เกิดความคลาดเคลื่อน จึงขอเลื่อนกำหนดยื่นข้อเสนอราคาออกไปก่อน และส่วนกำหนดวันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน