ด่วนที่สุด!!จับตาปริมาณน้ำเขื่อนเเก่งกระจาน ทะลุ 95 % ...น่าห่วงพื้นที่ท้ายเขื่อนรับมือ!!!

Publish 2018-08-03 17:50:02


จากรายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน ของกรมชลประทาน มีการรายงานว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกําลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทํา ให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เขื่อนน้ำอูน ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ 525 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มีน้ำล้นทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน ประมาณ 6 เซนติเมตร หรือคิดเป็นปริมาณน้ำล้น 1.22 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน กรมชลฯ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยในการระบายน้ำเพิ่มอีก 15 ชุด จากเดิมมีอยู่ 10 ชุด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำจาก 3.60 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน เป็น 4.15 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ส่วนการเพิ่มการระบายน้ำยังทำได้ยาก  เนื่องจากลุ่มน้ำสงครามซึ่งเป็นทางผ่านน้ำก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง มีปริมาณน้ำฝนและน้ำจากเทือกเขาภูพานที่ไหลมาบรรจบกันจำนวนมาก ทำให้ระบายสู่แม่น้ำโขงได้ช้า นอกจากนี้คาดว่าปริมาณฝนที่จะตกลงมาเพิ่มจะทำให้พื้นที่ในอำเภอวานรนิวาส อากาศอำนวย พังโคน ศรีสงคราม เกิดภาวะน้ำท่วมด้วย

 

เขื่อนแก่งกระจาน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 656 ล้านลบ.ม. มีน้ำมากกว่าเกณฑ์กักเก็บน้ำสูงสุด 219.81 ล้านลบ.ม. และมีการระบายน้ำ 9 ล้านลบ.ม.ต่อวัน


ส่วนเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7,298 ล้านลบ.ม. มีน้ำมากกว่าเกณฑ์กักเก็บน้ำสูงสุด 1,038 ล้านลบ.ม. ปัจจุบันมีการระบายน้ำอยู่ที่ 36 ล้านลบ.ม. และทางกรมชลฯ เห็นว่าพื้นที่ท้ายน้ำยังมีช่องว่างรับน้ำได้อีก 140 ล้านลบ.ม. จึงอยากจะปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 43 ล้านลบ.ม. เพื่อให้เขื่อนสามารถรองรับน้ำในช่วงเดือนส.ค.เพิ่มอีก ซึ่งการปรับแผนครั้งนี้จะรีบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าน้ำจำนวนนี้ถ้าระบายไปแล้ว พื้นท้ายน้ำจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด
ล่าสุด มีการเผยแพร่เอกสาร โทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเพชรบุรี

ด่วนที่สุด จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการจังหวัด
ถึง นายอำเภอทุกอำเภอนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตามหนังสือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีที่กษ. 0323.10 / 622 / 2561 ลงวันที่3สิงหาคม 2561 แจ้งว่าได้ปัจจุบันมีสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในลุ่มน้ำเพชรบุรีบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่องโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้เพิ่มการระบายน้ำสูงสุดเพื่อลดปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม ปัจจุบันเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 674.452 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 94.99 ของระดับน้ำเก็บกัก โดยวันที่2สิงหาคม 2561 ยังคงมีปริมาณน้ำไหลเข้า 27.789 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้การคาดการณ์ว่าหากปริมาณน้ำที่ไหลเข้ายังไม่ลดลง คาดว่าภายในวันที่ 3-5 วันนี้จะมีปริมาณน้ำส่วนหนึ่งไหลล้นข้ามอาคารระบายน้ำล้นลงแม่น้ำเพชรบุรีซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำเพรชบุรีตั้งแต่บริเวณท้ายอาคารระบายน้ำล้นของเขื่อนแก่งกระจานจนถึงเขื่อนเพรชและเมื่อปริมาณน้ำดังกล่าวมาถึงเขื่อนเพรชจะสามารถตัดเข้าคลองชลประทานได้ในอัตรา 45 - 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนปริมาณน้ำที่เหลือจะไหลผ่านเขื่อนเพรชรีซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำเพรชบุรีตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเพรชจนถึงปลายแม่น้ำเพรชบุรีจังหวัดเพรชบุรีจึงพิจารณาแล้วเพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นขอให้ท่านดำเนินการตรวจสอบและสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบดังกล่าวโดยสามารถติดตามษณาการการระบายน้ำของการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้ทางกลุ่ม LINE อุทกเพชร อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย

ทั้งนี้ได้แนบตารางแสดงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำในอัตราต่างๆมาพร้อมด้วยแล้ว

 

 

ขอบคุณคลิป      วีรกร จันทร์นาคจตุรพัฒนสกุล
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย