กรมประชาสัมพันธ์ เชิญ สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม บรรยายหัวข้อ การเขียนข่าวให้สอดคล้องกับสื่อยุคดิจิตัล

กรมประชาสัมพันธ์ เชิญ "สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม" บรรยายหัวข้อ "การเขียนข่าวให้สอดคล้องกับสื่อยุคดิจิตัล"

Publish 2018-08-06 14:27:59


เมื่อวันที่ 3 ส.ค.61 เวลา 09.00-15.00น.ที่กรมประชาสัมพันธ์ ทางสำนักข่าวทีนิวส์ถูกรับเชิญให้ไปบรรยายความรู้ให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์

โดยคุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม พูดบรรยายเกี่ยวกับ เทคนิคการเขียนข่าว การฝึกปฏิบัติ การเขียนข่าวให้สอดคล้องกับสื่อยุคดิจิตัลโทรศัพท์ปัจจุบันมีบทบาทความสำคัญมาก เช่น ถ่ายข่าวแล้วสามารถแชร์ได้เลยไม่ต้องรอเหมือนกล้องใหญ่ และผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เยอะทำให้อ่านข่าวในนั้นได้สะดวก


อีกอย่างในปัจจุบันมีการนิยมใช้ Facebook กันเป็นจำนวนมาก และข่าวสารมีผ่านทาง facebook อย่างแพร่หลายมีคนเข้าถึงเยอะ
 และในการเขียนข่าวต้องพาดหัวสั้นสั้นให้น่าสนใจคนจะได้เข้าดูเยอะ เมื่อน่าสนใจแล้วมีคนแชร์จะทำให้ผู้อื่นเห็นได้เยอะมากขึ้น ต้องเขียนให้ดีและให้น่าสนใจ คนจะได้เข้ามาอ่านมาแชร์ข่าวของเรา

 

อย่างเรื่องข่าวกรมอุตุเรื่องอากาศเมื่อก่อนถ้าเป็นทางทีวีคนจะไม่ค่อยสนใจ แต่พอเมื่อทำผ่านใน Facebook ทำให้คนเข้าดูง่ายและจึงมีคนสนใจและเข้าถึงเยอะกว่าและสามารถทำรายได้ ได้อีกด้วย

 

ทั้งนี้ คุณสนธิญาณ ยังพูดอีกว่า จะทำให้ได้เงินอย่างไรจาก Facebook 
เมื่อเราทำเพจข่าวใน Facebook เราลงบัญชีขอทำธุรกิจ Facebook ก็จะมีการใส่โฆษณาไว้ด้วย เมื่อเราทำข่าวน่าสนใจ คนเข้ามาดูคลิปข่าวเรา ก็จะมีโฆษณาขึ้นมาให้คนดูที่ดูข่าวเรา เมื่อคุณทำข่าวน่าสนใจก็จะมีคนสนใจข่าวคุณเยอะ คนอ่านข่าวคุณก็จะเยอะขึ้น คุณก็จะได้เงินจากตรงโฆษณาที่เข้ามาคั่นในข่าวของคุณด้วย

 

ต่อมา คุณเวทิน ชาติกุล ได้บรรยายเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของคนไทยในการใช้ media
ผลกระทบของสื่อที่มี Facebook เข้ามาแทนทำให้สื่อถูกลดลงเพราะ Facebook มีหน้าที่เหมือนทางทีวี มีข่าวมีการทำคลิปทีน่าสนใจ ปัจจุบันใน Social Media มีการทำข่าวเขียนข่าวผ่านในโซเชียลมากมาย นอกจากจะเขียนข่าวแล้วยังต้องเรียนรู้ประชาสัมพันธ์ให้คนมาสนใจเช่นกัน 

 

โพสต์อย่างไรให้ได้ Engagement ดีๆ
สิ่งที่คนสนใจตามลำดับคนเข้าถึงเยอะ
1. Video คือการทำคลิป
2.Photo คือการโพสรูป
3.link คือการใส่ลิงค์ไว้ให้คนกดเข้าไปดู
และในการเขียนข่าวจะทำสื่อต้องรู้จักการประชาสัมพันธ์และเรียนรู้การตลาดในการเปลี่ยนแปลงของทาง facebook ด้วย

 

ส่วนคนสุดท้าย คุณอุดร แสงอรุณ ได้บรรยายเกี่ยวกับ หลักการทำข่าว ว่า ข่าวคือเหตุการณ์ที่แปลกใหม่และมีความน่าสนใจ 
คือ ตามทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือสิ่งที่คนกำลังสนใจและอยากรู้

 

คุณสมบัติของข่าวคือ
-ต้องถูก คือไม่ทำข่าวเท็จ
-ต้องเป็นธรรม ต้องเสนอรอบด้าน ซื่อตรงต่อแหล่งข่าว
-ต้องเป็นกลาง ไม่ลำเอียง หรือเข้าข้างใดข้างหนึ่ง
-และต้องเข้าใจง่าย

คุณค่าของข่าว 
1 ข่าวต้องรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
2 ต้องมีความสำคัญหรือความเด่นของข่าวนั้น
3 ข่าวต้องมีความแปลกประหลาด
4 ข่าวต้องมีความใกล้ชิดต่อเหตุการณ์นั้นที่เกิดขึ้น
5 ข่าวที่มีผลกระทบต่อสังคมกว้าง
6 ข่าวที่มีเงื่อนงำน่าสงสัยที่คนอยากรู้ 
7 ข่าวที่มีความขัดแย้งต่อทางด้านหนึ่งและด้านนอีกด้านหนึ่ง 
8 ข่าวที่มีคนสนใจอยู่หรืออยากรู้
9 ข่าวความก้าวหน้าการพัฒนาของในพื้นที่นั้นๆและ 
10 ข่าวคือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่คนต้องการสนใจ

หลักสำคัญในการเขียนข่าว
-ต้องเที่ยงตรงชัดเจนต้องเสนอความจริงถูกต้อง
-ต้องเรียบง่ายและสั้นกระชับ
ทุกข้อความมีความหมายทุกย่อหน้ามีประเด็น
-ต้องเน้นแต่สิ่งสำคัญตรงประเด็นไม่เยิ่นเย่อ
-ต้องตรงไปตรงมาต้องเสนอจากความจริงไม่อ้อมค้อม
-ต้องมีแต่ความยุติธรรมให้โอกาสทุกฝ่ายในการออกข่าว
-และต้องรักษาข้อเท็จจริงไม่นำเสนอความเห็นส่วนตัวลงไปในข่าว

 

โครงสร้างของข่าว
-การพาดหัวข่าว
เป็นประโยคหรือวลีหรือข้อความสั้นๆที่เป็นสาระหรือใจความสำคัญของเนื้อข่าว
-ความนำ/คำโปรย
ข้อความส่วนสรุปใจความสำคัญของเนื้อข่าวอาจมีสาระสำคัญหลายประการจะนำเสนอเรียงตามความลำดับสำคัญ
-เนื้อเรื่องส่วนที่ให้รายละเอียดของเหตุการณ์หรือเรื่องราวแก่ผู้อ่านทำให้ผู้อ่านเข้าใจ และติดตามเหตุการณ์ทั้งหมด เป็นต้น

มีภาพและเสียงของแต่ละคนระหว่างบรรยายค่ะ พรุ่งนี้เช้า ทศจะเมาให้จักรแต่เช้าค่ะ

;