ด่วน! ผู้ว่าฯกาญจน์ประกาศเตือน ประชาชนเก็บทรัพย์สินยกขึ้นที่สูง เสี่ยงเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลัน!

ด่วน! ผู้ว่าฯกาญจน์ประกาศเตือน ประชาชนเก็บทรัพย์สินยกขึ้นที่สูง เสี่ยงเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลัน!

Publish 2018-08-06 17:59:01


6 ส.ค.61 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี / ผู้อำนวยการจังหวัด  มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี นายอำเภอ ผู้อำนวยการอำเภอ ทุกอำเภอ ระบุว่า ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งว่าได้ติดตามสภาวะอากาศปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำท่าและปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นฐาน

.

.
พบว่าขณะนี้ ปริมาณน้ำท่าและปริมาณน้ำในเขื่อน อ่างเก็บน้ำหลายแห่งอยู่ในระดับสูง ทำให้มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลัน ประกอบกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับ ที่ 5 ( 35 1/2561) ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 5-9 สิงหาคม 2561 ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นทุกภาค ปริมาณฝนสะสมที่เพิ่มมากขึ้นอาจเกิดภาวะอุทกภัยและน้ำท่วมฉับพลันบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำ สำหรับคลื่นลมบริเวณอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร

เพื่อเป็นการแจ้งเตือนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ซึ่งภาคกลางมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ได้แก่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนวชิราลงกรณและเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยอำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอทองผาภูมิ อำเภอไทรโยค อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง และอำเภอท่ามะกา

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก อาจทำให้เกิดอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลัน จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้ 

.

.

1.แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สภาพน้ำท่า จากทางราชการ และปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ เช่น การเปิดทางน้ำ ร่องระบายน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ การเสริมแนวคันกั้นน้ำ เก็บเอกสารทรัพย์สินสิ่งของไว้ในสถานที่ปลอดภัยหรือขึ้นที่สูง2. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยสร้างทาง หน่วยของชลประทานหน่วยทหาร อาสาสมัคร องค์กรการกุศล เป็นต้น เพื่อบูรณาการและประสานงานการเตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกล และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

3.ให้รายงาน ผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ในพื้นที่ ไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ทางโทรสารหมายเลข 034-515998 และ 034-516795 สำหรับอำเภอ ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เช่นเทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบ

.

.

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์