ด่วน ธรรมกายร่อนเอกสาร ประกาศห้ามบุคคล 5 ประเภท เข้าวัดเป็นอันขาด (รายละเอียด)

ด่วน "ธรรมกาย"ร่อนเอกสาร ประกาศห้ามบุคคล 5 ประเภท เข้าวัดเป็นอันขาด (รายละเอียด)

Publish 2018-08-27 16:14:19


หลังจากห่างหายไปนาน เฟซบุ๊ก "สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย" ได้โพสต์เอกสาร และรูปภาพ โดยมีเนื้อหาดังนี้

 

 

 ประกาศเรื่อง ห้ามบุคคลที่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ เข้าปริเขตวัดพระธรรมกาย

1. กล่าวอ้างว่าสามารถติดต่อสื่อสาร รับงานทางสมาธิกับหลวงพ่อได้ 
2. เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดเพี้ยนจากแนวทางคำสอนของมหาปูชนียาจารย์ 
3. กล่าวอ้างหรือสร้างข่าวที่หาต้นแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนไม่ได้ 
4. สร้างข่าวให้ร้าย โพนทะนา จาบจ้วง พระรัตนตรัย มหาปูชนียาจารย์ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และสมาชิกภายในองค์กร
5. สร้างความเกลียดชัง ยุยง ปลุกปั่นให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่สมาชิกองค์กร

ทั้งนี้ การสร้างบารมีของหมู่คณะวัดพระธรรมกาย ยังมีความสมัครสมานสามัคคี ตามคำสอนของมหาปูชนียาจารย์ ด้วยดีมาตลอดจนถึงปัจจุบัน จึงขอห้ามผู้มีพฤติกรรมดังกล่าว เข้ามาภายในปริเขตวัดพระธรรมกาย เพื่อให้บรรยากาศการประพฤติปฏิบัติธรรมและการสร้างบุญบารมีของหมู่คณะเป็นไปด้วยความสงบสุขสามัคคีสืบต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สำนักสื่อสารองค์กร
วัดพระธรรมกาย

 

 

 

 

  

 

 

 

Cr.สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกายติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน