ความรู้!! รถหายต้องผ่อนต่อหรือไม่ ?? (รายละเอียด)

ความรู้!! รถหายต้องผ่อนต่อหรือไม่ ?? (รายละเอียด)

Publish 2018-09-16 13:20:07


วันนี้ (16/09/2561) เฟซบุ๊กของทนายชื่อดังอย่าง เกิดผล แก้วเกิด ได้มการโพสต์สาระความรู้เรื่อง #รถหายต้องผ่อนต่อหรือไม่ ?? โดยระบุว่า โดยปกติ สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ เป็นสัญญาเช่าประเภทหนึ่ง ซึ่งถือเอาสาระสำคัญที่ตัวผู้เช่าและทรัพย์ที่เช่าเป็นสำคัญในกรณีที่รถที่เช่าซื้อสูญหายไป #โดยไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อ #สัญญาเช่าซื้อย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 567 (มาตรา 567 ถ้าทรัพย์สินซึ่งให้เช่าสูญหายไปทั้งหมดไซร้ ท่านว่าสัญญาเช่าก็ย่อม ระงับไปด้วย)คดีนี้ จำเลยที่ 1 ถูกโจรกรรมรถไป โดยไม่ใช่ความผิดของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อ และผู้เช่าซื้อได้ไปแจ้งความ รวมทั้งแจ้งแก่ผู้ให้เช่าซื้อทราบแล้วการที่ทรัพย์สินที่เช่าซื้อสูญหายไป โดยไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อ #สัญญาเช่าซื้อย่อมระงับไปตามผลของกฎหมายเมื่อสัญญาเช่าซื้อระงับลงแล้ว ผู้เช่าซื้อจึงไม่จำต้องชำระค่าเช่าซื้อต่อไปอีก

แม้ในสัญญาเช่าจะระบุไว้ในสัญญา ว่า ให้ผู้เช่าซื้อรับผิดในกรณีรถยนต์ที่เช่าซื้อสูญหาย ในส่วนค่าขาดประโยชน์ ดอกเบี้ย ค่าติดตามทวงถาม ค่าทนายความ ฯ แม้จะไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อก็ตาม ก็เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ 2522 มาตรา 35 และ ประกาศประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ 2543 (ข้อ 4)

เมื่อทรัพย์สินที่เช่าซื้อสูญหาย โดยไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อ สัญญาเช่าซื้อย่อมระงับไปตามกฎหมาย 
#ผู้เข่าซื้อจึงไม่ต้องรับผิดในการชำระค่าเช่าซื้อต่อไป

คำพิพากษา ฎีกาที่ 2772/2560

แชร์ต่อไปให้รับทราบด้วยครับ

 ขอบคุณข้อมูลจาก เกิดผล แก้วเกิดติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน