พอสมรักษ์ชกชนะ เราก็เผลอตัวกระโดดโลดเต้นดีใจ!บทสนทนา เมื่อครั้ง สมรักษ์ เข้าเฝ้าในหลวง ร.๙ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองโอลิมปิก

พอสมรักษ์ชกชนะ เราก็เผลอตัวกระโดดโลดเต้นดีใจ!บทสนทนา เมื่อครั้ง สมรักษ์ เข้าเฝ้าในหลวง ร.๙ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองโอลิมปิก

Publish 2018-09-22 14:34:49


เชื่อว่าแฟนคลับมวยกำลังเอาใจช่วย ขวัญใจชาวไทย สมรักษ์ คำสิงห์ กับกรณีล่าสุด  ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ เรื่อง ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นางเสาวนีย์คำสิงห์ จำเลยที่ 1, นายสมรักษ์ คำสิงห์ จำเลยที่ 2 เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483  โดยบริษัท บริหารสินทรัพย์ มหานคร จำกัด ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จำเลยทั้งสองล้มละลาย  มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของจำเลย

ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๐๕๓/๒๕๖๑ กองบังคับคดีล้มละลาย ๓ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมด้วย บริษัท บริหารสินทรัพย์ มหานคร จํากัด โจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จําเลยทั้งสองล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นางเสาวนีย์คําสิงห์จําเลยที่ ๑ , นายสมรักษ์ คําสิงห์ จําเลยที่ ๒ เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช๒๔๘๓ แล้ว

จําเลยที่ ๑ เลขประจําตัวประชาชน ๕-๔๐๙๙-๙๙๐๓๘-๒๓-๖ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม๒๕๑๖ มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ ๒๐๐/๒๑ ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครจําเลยที่ ๒ เลขประจําตัวประชาชน ๓-๔๐๑๐-๐๐๕๓๖-๑๒-๓ เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม๒๕๑๖ มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ ๒๐๐/๒๑ ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของจําเลย ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดีซึ่งจําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา ๒ เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่www.ratchakitcha.soc.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
กนกพร เลิศวรญาณ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 ทั้งนี้หากย้อนกลับไปถึงความประทับใจเมื่อครั้ง สมรักษ์ คำสิงห์ ได้เหรียญทองโอลิมปิก ก็เป็นความสุขที่ไม่เคยบลืมเลือนเมื่อครั้ง เข้าเฝ้าในหลวง ร.๙ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองโอลิมปิก

 

 

โดย  สมรักษ์ คำสิงห์ เปิดเผยว่า ยังจำวินาทีสำคัญที่ได้เข้าเฝ้าฯ ทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นความภาคภูมิใจที่มิอาจหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ เนื่องจากนักมวยส่วนใหญ่เติบโตมาจากต่างจังหวัด ไม่มีใครคิดว่าในชีวิตจะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด สมัยเด็กผมมองพระองค์เป็นเสมือนเทวดา เวลาเจอเหตุร้ายอะไร หรือเวลากลัวผี ผมจะนึกถึงในหลวงตลอด ขอให้ในหลวงคอยคุ้มครอง เด็กบ้านนอกอย่างผมไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ พระองค์ท่านเลย แต่เราก็มีพระองค์ท่านเป็นกำลังใจมาตลอด หลังชกชนะได้เหรียญทองวันนั้น ผมถึงรู้ว่าพระองค์ทรงติดตามและทอดพระเนตรการชกของผมด้วย เนื่องจากทางรองราชเลขาธิการ สํานักพระราชวัง ได้โทรศัพท์ทางไกลมาที่เบอร์ของผู้บริหารสมาคมเพื่อฝากพระราชสาส์นถึงผม แต่ผมตรวจโด๊ปอยู่จึงไม่ได้รับสายพอเสร็จแล้วจะโทร. กลับก็ไม่กล้า

 เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยพร้อมสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ได้เข้าเฝ้าเบื้องพระยุคลบาท ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองแด่พ่อหลวงตามที่ตั้งใจไว้ โดยฮีโร่โอลิมปิกเกมส์ ปี 1996 ได้รับพระราชทานสร้อยคอทองคำ และเหรียญพระมหาชนกทองคำ ตอนนั้นตื่นเต้นกันหมดทุกคน ไม่คิดว่าจะมีโอกาสนี้ พระองค์ทรงตรัสชื่นชมความสำเร็จของมวยสากลสมัครเล่น และพระองค์ทรงตรัสกับผมว่า เห็นผมถือพระบรมฉายาลักษณ์บนเวที ทรงนึกว่าขึ้นไปชกด้วยพระองค์เอง จึงเผลอลุกขึ้นกระโดดโลดเต้นเชียร์ทำให้มหาดเล็กในวังขำขันกันใหญ่ พระองค์ทรงอายจึงประทับลงตามเดิม

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน