ปลัดยุติธรรมให้กำลังใจ สมรักษ์ คำสิงห์แนะวิธีจะไม่เป็นบุคคลล้มละลาย!

ปลัดยุติธรรมให้กำลังใจ "สมรักษ์ คำสิงห์"แนะวิธีจะไม่เป็นบุคคลล้มละลาย!

Publish 2018-09-23 11:01:31


ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ เรื่อง ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นางเสาวนีย์คำสิงห์ จำเลยที่ 1, นายสมรักษ์ คำสิงห์ จำเลยที่ 2 เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483  โดยบริษัท บริหารสินทรัพย์ มหานคร จำกัด ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จำเลยทั้งสองล้มละลาย  มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของจำเลย

 

ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๐๕๓/๒๕๖๑ กองบังคับคดีล้มละลาย ๓ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมด้วย บริษัท บริหารสินทรัพย์ มหานคร จํากัด โจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จําเลยทั้งสองล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นางเสาวนีย์คําสิงห์จําเลยที่ ๑ , นายสมรักษ์ คําสิงห์ จําเลยที่ ๒ เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช๒๔๘๓ แล้ว

จําเลยที่ ๑ เลขประจําตัวประชาชน ๕-๔๐๙๙-๙๙๐๓๘-๒๓-๖ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม๒๕๑๖ มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ ๒๐๐/๒๑ ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครจําเลยที่ ๒ เลขประจําตัวประชาชน ๓-๔๐๑๐-๐๐๕๓๖-๑๒-๓ เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม๒๕๑๖ มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ ๒๐๐/๒๑ ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของจําเลย ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดีซึ่งจําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา ๒ เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่www.ratchakitcha.soc.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
กนกพร เลิศวรญาณ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 ล่าสุด นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กให้กำลังใจ ร.อ.สมรักษ์ พร้อมแนะนำให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของอธิบดีกรมบังคับคดีที่ระบุให้เข้าสู่ขั้นตอนการประนอมหนี้

"ข้อแนะนำท่านอธิบดีกรมบังคับคดีเป็นทางรอดที่เหมาะสมที่สุดแล้วครับ สำหรับกรณีคุณสมรักษ์ คำสิงห์ ที่จะไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ขอให้กำลังใจครับ"

 

 

 

 

 

 น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ระบุถึงขั้นตอนการบังคับคดีล้มละลาย สมรักษ์ คำสิงห์ อดีตฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก คนแรกของประเทศไทย และภรรยาว่า ขณะนี้ สมรักษ์ คำสิงห์ และภรรยา ยังไม่ถือว่าเป็นบุคคลล้มละลาย เพราะคำสั่งศาลที่ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เป็นเพียงขั้นตอนแรกของการบังคับคดีล้มละลายเท่านั้น โดยขั้นตอนต่อไปเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะออกหมายเรียกสมรักษ์ และภรรยามาสอบสวนเรื่องทรัพย์สิน และพูดคุยเรื่องการประนอมหนี้ เพราะตามกฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์สามารถขอประนอมหนี้กับฝ่ายเจ้าหนี้ได้ เบื้องต้นทั้งคู่ต้องมาพบกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในวันที่ 25 ก.ย.นี้โดยจะมีกระบวนการไถ่ถามที่มารายละเอียดของเงินทองต่างๆ โดยถามเบื้องต้นก่อนเลยว่ามีความประสงค์จะประนอมหนี้ก่อนล้มละลายหรือไม่ จึงเท่ากับว่าตอนนี้สมรักษ์ ยังไม่ได้ล้มละลาย ยังเหลืออีกหนึ่งขั้นตอน

ทั้งนี้หากลูกหนี้ตกลงที่จะขอประนอมหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งหมด และแบ่งทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ จะเรียกลูกหนี้ และเจ้าหนี้มาพูดคุยเพื่อนประนอมหนี้ตกลงการชำระเงิน ตั้งเวลาการผ่อนชำระ และจำนวนที่จะชำระในแต่ละเดือนเมื่อตกลงกันได้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะรายงานต่อศาล เพื่อให้ไต่สวน หากศาลเห็นชอบตามข้อตกลง ก็จะได้รับการปลดจากการล้มละลาย แต่หากลูกหนี้ตกลงกับเจ้าหนี้ไม่ได้ ก็ต้องจำเป็นต้องยึดทรัพย์ของลูกหนี้ทั้งหมด เพื่อนำมาชำระให้กับเจ้าหนี้ และถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายส่วนรายได้ที่สมรักษ์ ระบุว่า ได้จากวงการบันเทิงได้ละ 100,000 บาทนั้น โดยเงินในส่วนนี้ต้องส่งให้กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทั้งหมด เงินส่วนนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งนำไปใช้หนี้ อีกส่วนหนึ่ง ให้สมรักษ์และภรรยา กรณีที่ทั้งคู่เรียกร้องค่าเลี้ยงชีพกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในส่วนการออกจากราชการทหารเรือของสมรักษ์นั้น หากมองในขั้นตอนของการบังคับคดี สมรักษ์ยังไม่ใช่บุคคลล้มละลาย จากคำสั่งศาลที่ออกมา

 


 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน