เชือด 7 เสือตม.สิงห์บุรี บิ๊กโจ๊กสั่งเด้งขาดจากต้นสังกัด!

เชือด 7 เสือตม.สิงห์บุรี บิ๊กโจ๊กสั่งเด้งขาดจากต้นสังกัด!

Publish 2018-10-30 10:37:11


เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2561 บนเฟซบุ๊กของ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (รรท.ผบช.สตม.) ได้มีการเผยแพร่คำสั่งย้าย 7 ตำรวจตม.สิงห์บุรี เนื่องจากไม่ตรวจต่างด้าวตามจุดนัดหมาย และพาหลีกเลี่ยงไปตรวจอีกจุด 

 
โดยเฟซบุ๊กเผยแพร่รายชื่อ 7 ตำรวจ ตม.สิงห์บุรี ไม่ตรวจต่างด้าวตามนัดหมาย หลีกเลี่ยงไปตรวจอีกจุด สืบเนื่องจากสำนักงานจัดหางานจังหวัด สิงห์บุรี ทำหนังสือถึงพล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล และผู้ว่าราชการจังหวัด ภายหลัง หัวหน้าสถานี พร้อมด้วยตำรวจ ตม. สิงห์บุรี รวม 7 นาย รู้เห็นเป็นใจ ไม่เข้าตรวจต่างด้าวในโรงงานตามจุดที่นัดหมายไว้กับเจ้าหน้าที่ กลับเบี่ยงเบนตบตาเข้าค้นอีกหนึ่งโรงงานที่ไม่ได้นัดหมาย เบื้องต้นพยานชี้ กลุ่มตำรวจมีผลประโยชน์กับโรงงานดังกล่าว จึงมีคำสั่งให้ ย้าย ตำรวจ 7 นาย ขาดจากตำแหน่งเดิมทันที

 

 

 รายละเอียดระบุ คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 240/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ด้วยกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ได้มีคำสั่งที่ 115/2561 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พันตำรวจโท ปริญญา บูระผลิต สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี, ร้อยตำรวจเอก มานพ ชิราพฤกษ์ รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี, ร้อยตำรวจเอก รังสรรค์ สง่าเมือง รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี, ร้อยตำรวจตรี อุดม คงอภัย รองสารวัตรตรวจคนเจ้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี, ดาบตำรวจ จีริวัฒน์ คุณรัตน์ ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี, ดาบตำรวจ เกียรติพงศ์ พรหมแจ้ง ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี, ดาบตำรวจ ธนศักดิ์ ชมพืช ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี กรณีเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 13.30 น. ได้เข้าปิดล้อมตรวจค้นโรงงานแยกขยะรีไซด์เคิล ซึ่งมีใช่เป้าหมายที่ได้แจ้งกับหน่วยสนธิกำลัง ทำให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกิดความเป็นธรรม รวมทั้งหากให้ข้าราชการตำรวจดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิมอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และข้อ8(2) แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จึงให้ข้อราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้

1.พันตำรวจโท ปริญญา บูระผลิต สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
2.ร้อยตำรวจเอก มานพ ชิราพฤกษ์ รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
3.ร้อยตำรวจเอก รังสรรค์ สง่าเมือง รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
4.ร้อยตำรวจตรี อุดม คงอภัย รองสารวัตรตรวจคนเจ้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
5.ดาบตำรวจ จีริวัฒน์ คุณรัตน์ ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
6. ดาบตำรวจ เกียรติพงศ์ พรหมแจ้ง ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
7.ดาบตำรวจ ธนศักดิ์ ชมพืช ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี

ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยขาดจากต้นสังกัดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(งานป้องกันปราบปราม) ที่รับผิดชอบงานศูนย์ปฏบัติการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พลตำรวจตรี สุรเชษญฐ์ หักพาล รักษาการแทน ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 

 

ขอบคุณ เฟซบุ๊ก สุรเชษฐ์ หักพาล
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล

;