ดร.สามารถกางแบบเทอร์มินัล2เห็นชัดๆหาที่จอดรถแทบไม่เจอ มาดูเอาพื้นที่ไปทำอะไร??

"ดร.สามารถ"กางแบบ"เทอร์มินัล2"เห็นชัดๆหาที่จอดรถแทบไม่เจอ มาดูเอาพื้นที่ไปทำอะไร??

Publish 2018-11-01 12:42:00


 อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 หรือ เทอร์มินัล 2 ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ที่ดูเหมือนว่ายังลูกผีลูกคน เพราะยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะสามารถก่อสร้างได้หรือไม่ เนื่องจากถูกทักท้วงมาตั้งแต่เริ่มว่าผิดจากแผนแม่บท "ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์" อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเกาะติดความเคลื่อนไหวของการก่อสร้างเทอร์มินัล 2 มาโดยตลอด ล่าสุด 1 พ.ย. "ดร.สามารถ" โพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงพื้นที่จอดรถของเทอร์มินัล 2 

 อนิจจา! หาที่จอดรถเทอร์มินัล 2
แทบไม่เจอ

บทความนี้เป็นบทความที่ 8 ที่ผมได้แฉเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 หรือเทอร์มินัล 2 ในสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งผิดแผนแม่บท

หลายคนคงไม่รู้ว่าเทอร์มินัล 2 ที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ดึงดันจะก่อสร้างให้ได้ โดยไม่ฟังเสียงทักท้วงจากทั่วสารทิศนั้นไม่มีที่จอดรถในอาคาร ทั้งๆ ที่เทอร์มินัล 2 มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง 348,000 ตารางเมตร แต่ขอย้ำว่าไม่มีที่จอดรถในอาคารนี้ กล่าวคือจากจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 348,000 ตารางเมตรดังกล่าวแล้ว ทอท.ได้จัดสรรให้เป็นพื้นที่เกี่ยวกับกิจกรรมการบิน พื้นที่ให้สัมปทานเชิงพาณิชย์ ห้องรับรอง พื้นที่สำหรับผู้รับส่ง พื้นที่สำหรับงานระบบไฟฟ้า เครื่องกลและสุขาภิบาล และพื้นที่อื่นๆ โดยมีพื้นที่ให้สัมปทานเชิงพาณิชย์จำนวน 69,600 ตารางเมตร หรือคิดเป็น 20% ทั้งนี้ ข้อมูลเหล่านี้ผมสรุปมาจาก “กรอบแนวความคิดสำหรับการออกแบบเทอร์มินัล 2 ของ ทอท.” ตาราง 2-7 หน้า 17 ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่มีพื้นที่สำหรับจอดรถเลย ถามว่าแล้วพื้นที่จอดรถอยู่ที่ไหน?

ขอเฉลยว่า ทอท.ได้เอาที่จอดรถไปรวมไว้ในอาคารบริการท่าอากาศยานครบวงจร (Airport Multiple Building หรือ AMB) ซึ่งอยู่ถัดจากเทอร์มินัล 2 ไปทางด้านเทอร์มินัล 1 โดยอาคาร AMB จะประกอบด้วยพื้นที่สำนักงาน พื้นที่เชิงพาณิชย์ พื้นที่พักผ่อน พื้นที่สีเขียว พื้นที่รักษาความปลอดภัย พื้นที่จอดรถ พื้นที่งานระบบ และพื้นที่อื่นๆ รวมมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 84,000 ตารางเมตร แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในจำนวนพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 84,000 ตารางเมตร ดังกล่าวแล้วนั้น มีพื้นที่พลาซ่าสำหรับผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปรวมทั้งพื้นที่สำหรับให้สัมปทานหรือให้เช่ารวมเป็นจำนวน 18,500 ตารางเมตร หรือคิดเป็น 22% ข้อมูลเหล่านี้ผมสรุปมาจาก “กรอบแนวความคิดสำหรับการออกแบบเทอร์มินัล 2 ของ ทอท.” ตาราง 2-9 หน้า 20

หากรวมพื้นที่ใช้สอยทั้งของเทอร์มินัล 2 และอาคาร AMB เข้าด้วยกัน จะได้พื้นที่จำนวน 432,000 ตารางเมตร (348,000+84,000) พบว่ามีพื้นที่เชิงพาณิชย์จำนวน 88,100 ตารางเมตร (69,600+18,500) หรือคิดเป็น 20.4% ของพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสองอาคาร และพื้นที่จอดรถ 50,000 ตารางเมตร หรือคิดเป็น 11.6% โดย ทอท.ได้ระบุไว้ในกรอบแนวความคิดสำหรับการออกแบบข้อ 1.4.3 หน้า 5 ว่า “แบ่งเป็นพื้นที่จอดรถประมาณ 3,000 คัน โดยจัดเป็นพื้นที่จอดภายในอาคารประมาณ 1,500 คัน และส่วนที่เหลือเป็นที่จอดรถภายนอกอาคาร ทอท.มุ่งเน้นให้อาคาร AMB เป็นพื้นที่บริการ และยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมให้กับผู้โดยสาร และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทุกประเภท”
 

 คำถามที่เกิดขึ้นก็คือ การให้ผู้ใช้บริการเทอร์มินัล 2 จำนวนไม่น้อยไปจอดรถภายนอกอาคาร ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะให้ไปจอดที่ไหน และไกลเพียงใด เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปอย่างนั้นหรือ?

ที่สำคัญ จำนวนที่จอดรถในอาคาร 1,500 คันนั้น ถือว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับเทอร์มินัล 1 กล่าวคือเทอร์มินัล 1 มีอาคารจอดรถ 2 อาคาร ซึ่งสามารถรองรับรถรวมกันได้ประมาณ 5,000 คัน ในขณะที่เทอร์มินัล 1 มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 563,000 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) หรือกล่าวได้ว่าที่จอดรถ 1 คัน รองรับพื้นที่ใช้สอย 113 ตารางเมตร (563,000/5,000) แต่ในกรณีเทอร์มินัล 2 ที่จอดรถ 1 คัน ต้องรองรับพื้นที่ใช้สอยถึง 255 ตารางเมตร ตัวเลข “255 ตารางเมตร” นี้คำนวณได้จากนำจำนวนพื้นที่รวมของทั้งเทอร์มินัล 2 และอาคาร AMB คือ 432,000 ตารางเมตร ลบด้วยพื้นที่จอดรถ 50,000 ตารางเมตร ได้เท่ากับ 382,000 ตารางเมตร แล้วหารด้วยจำนวนที่จอดรถ 1,500 คัน กล่าวได้ว่า ที่จอดของเทอร์มินัล 2 จะต้องทำงานหนักกว่าที่จอดรถของเทอร์มินัล 1 มาก เนื่องจากจะมีปริมาณรถที่ต้องการจอดมากกว่าจำนวนที่จอดรถที่มีอยู่มากทีเดียว ซึ่งจะทำให้รถติดอย่างหนักในอาคาร AMB ที่มีพื้นที่จอดรถอยู่ภายใน

ในกรณีเทอร์มินัล 1 แม้มีที่จอดรถถึง 5,000 คันก็ตาม แต่หลายคนคงรู้ว่ายังไม่เพียงพอ ต้องจอดซ้อนคัน หรือต้องขับรถวนกันหลายรอบกว่าจะได้ที่จอดรถ แต่ในกรณีเทอร์มินัล 2 ที่ผิดแผนแม่บทจะสร้างปัญหาในการจอดรถยิ่งกว่าเทอร์มินัล 1 มาก

 

 

ด้วยเหตุนี้ การที่ ทอท.จะสร้างเทอร์มินัล 2 พร้อมทั้งอาคาร AMB ให้มีพื้นที่ใช้สอยมากถึง 432,000 ตารางเมตร โดยได้จัดสรรให้เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ถึง 88,100 ตารางเมตร หรือคิดเป็น 20.4% แทนที่จะจัดสรรให้เป็นพื้นที่จอดรถมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ จึงอดไม่ได้ที่จะถามว่า ทอท.จะสร้างเทอร์มินัล 2 เพื่อใครกันแน่? และจะสร้างอาคารผู้โดยสาร หรือจะสร้างห้างสรรพสินค้า?

 

ก่อนหน้านี้ "ดร.สามารถ" ได้เขียนบทความถึง การใช้เทอร์มินัล 2 ผู้โดยสารกว่าจะขึ้นเครื่องได้ต้องทั้ง “ลอยฟ้า-มุดดิน” 

 

https://www.tnews.co.th/contents/482215

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน