กรมป่าไม้ จับมือ 7 สีปันรักให้โลก  จัดกิจกรรม “ปันรัก รักษ์ผืนป่า ให้ผืนดิน” ปลูกป่าเสริมปี 3

"กรมป่าไม้" จับมือ "7 สีปันรักให้โลก " จัดกิจกรรม “ปันรัก รักษ์ผืนป่า ให้ผืนดิน” ปลูกป่าเสริมปี 3

Publish 2018-11-17 12:32:19


          นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้มาตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงมีพระราชดำรัสในเรื่องของการปลูกป่าว่า

   “…ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า          ด้วยโครงการ 7 สีปันรักให้โลก ได้มอบเงินสนับสนุนการปลูกป่าให้กรมป่าไม้ จำนวน 540,000 บาท และดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูก เป็นเวลา 5 ปี โดยกิจกรรม “ปันรัก คืนผืนป่า สู่ผืนดิน” ในวันนี้ (17 พ.ย.) เป็นการดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 และปลูกป่าเสริมปีที่ 3 บนพื้นที่ 60 ไร่  ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเองและพื้นที่ของรัฐ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

    

 

           ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ยังกล่าวอีกว่ากิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย การปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และต้นไม้ดอกสีเหลือง บริเวณทางเข้าผืนป่า ปลูกต้นไม้เสริมซ่อมแซมต้นไม้ที่ตาย และปลูกพืชสมุนไพรเพิ่มเติม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ในอนาคต และเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของโครงการ 7 สี   ปันรักให้โลก จึงจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Green Knowledge” ส่งเสริมความรู้สู่โลกสีเขียว พร้อมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจากครูป่าไม้ เกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน การสาธิตการตัดแต่งกิ่งไม้และการดูแลรักษาต้นไม้ โดยรุกขกรจากกรมป่าไม้ และมอบกล้าไม้ให้กับหน่วยงาน โรงเรียน หมู่บ้าน ในพื้นที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำไปปลูกที่บ้านเพื่อช่วยปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่ ประชาชนชาวราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของผืนป่า อันจะนำมาสู่การร่วมมือกันในการอนุรักษ์ผืนป่า กลับคืนมา เป็นแหล่งต้นน้ำ ที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้ง ก่อให้เกิดสรรพชีวิต สมกับคำกล่าวที่ว่า “มีป่า มีน้ำ มีชีวิต  ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ ไม่มีชีวิต”           

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน