กรมบัญชีกลาง เตรียมผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม คาดเริ่มแจกปลายเดือน ธ.ค. 61 นี้!

กรมบัญชีกลาง เตรียมผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม คาดเริ่มแจกปลายเดือน ธ.ค. 61 นี้!

Publish 2018-11-20 02:14:29


เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ที่ผ่านมา น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้ออกเปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ได้ประกาศผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนผู้ที่ผ่านคุณสมบัติทั้งสิ้น 3,080,374 ราย 

ซึ่งขณะนี้ทางกรมบัญชีกลางได้เตรียมผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้มีสิทธิที่ผ่านคุณสมบัติไว้แล้ว โดยจะเริ่มทำบัตรให้กับผู้มีสิทธิที่มีข้อมูลพร้อมก่อนเป็นกลุ่มแรก ซึ่งมีจำนวน 3,042,741 ราย สำหรับผู้มีสิทธิที่ข้อมูลยังไม่พร้อมทำบัตรอีกจำนวน 37,633 ราย แบ่งเป็น ผู้มีสิทธิที่ต้องรอตรวจสอบสถานะเพิ่มเติม จำนวน 745 ราย ผู้มีสิทธิที่มีชื่อ-สกุลตรงแต่ไม่มีรูปในบัตรประชาชน จำนวน 22,961 ราย และผู้มีสิทธิที่มีชื่อ-สกุลไม่ตรง จำนวน 13,927 ราย จะดำเนินการผลิตทันทีที่ได้แก้ไขข้อมูลครบถ้วนแล้ว

 

โดยการผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ จะทยอยผลิตและทยอยแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้มีสิทธิจนครบทุกคน เนื่องจากชิปการ์ดซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการผลิตจำเป็นต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ จึงทำให้ไม่สามารถผลิตบัตรให้แล้วเสร็จพร้อมกันทั้งหมดได้ ในกระบวนการผลิตจะเริ่มผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบ EMV ก่อน เพื่อแจกให้กับผู้มีสิทธิที่อยู่ใน 70 จังหวัด จากนั้นจึงผลิตบัตรแบบ EMV Contactless (บัตรแมงมุม) เพื่อแจกให้กับผู้มีสิทธิที่อยู่ในเขต กทม. และปริมณฑลต่อไป

 

“เมื่อผลิตบัตรที่ผ่านคุณสมบัติเสร็จแล้ว กรมบัญชีกลางจะกระจายบัตรไปยังสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่จะนำไปแจกให้แก่ผู้มีสิทธิต่อไป ทั้งนี้ จะเริ่มแจกบัตรรอบแรกประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม 2561 และจะทยอยแจกบัตรต่อไปให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนมกราคม 2562”

 

 ในส่วนของการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่ได้รับบัตรในเดือนมกราคม 2562 กรมบัญชีกลางจะยกยอดวงเงินสวัสดิการทุกประเภทให้ไปใช้ต่อได้อีก 1 เดือน เพื่อให้ผู้มีสิทธิมีเวลาใช้บัตรซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐและสวัสดิการอื่น ๆ และสามารถใช้วงเงินในบัตรได้อย่างเต็มที่

 

 

สำหรับผู้มีสิทธิที่ได้รับบัตรในรอบที่แล้วและแจ้งว่าได้ทำบัตรหาย หรือแจ้งกรณีบัตรชำรุดไว้เป็นที่เรียบร้อย กรมบัญชีกลางจะผลิตบัตรทดแทนให้กับผู้มีสิทธิกลุ่มนี้ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งต้องไปติดต่อขอรับบัตรจากธนาคารกรุงไทยที่ท่านได้แจ้งหายหรือชำรุดไว้ ส่วนสิทธิภายในบัตรจะชดเชยให้ตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้

 

 

ขอบคุณข้อมูล : กรมบัญชีกลาง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จิรภัทร รวดเร็ว