ด่วน! ผู้ว่าฯอัศวินยื่นใบลาออก บอร์ดสปสช. ปมต้องยื่นทรัพย์สิน!

ด่วน! "ผู้ว่าฯอัศวิน"ยื่นใบลาออก บอร์ดสปสช. ปมต้องยื่นทรัพย์สิน!

Publish 2018-12-03 11:57:50


จากกรณีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีกรรมการลาออกจากตำแหน่งจำนวน 4 คน ภายหลังมีประเด็นการยื่นทรัพย์สินตามประกาศของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) โดยกรรมการที่ลาออกอยู่ในสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน ประกอบด้วย1.นพ.พินิจ หิรัญโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ทางเลือก
2.นางชุมศรี พจนปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง
3.นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
4.นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ซึ่งจะมีการคัดเลือกใหม่ในการประชุมบอร์ดสปสช.วันที่ 3 ธันวาคมนี้

 

 

 

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีการลาออกของกรรมการ สปสช.สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 4 ท่าน ปรากฎว่า ยังมีกรรมการในสปสช.ลาออกเพิ่มอีก 2 ท่าน ได้แก่
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้ทำหนังสือขอลาออกจากบอร์ดสปสช. ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 และกรรมการสัดส่วนจากสภาเภสัชกรรม ซึ่งมี 2 ท่านสลับกันเข้าประชุม คือ ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม และรศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ กรรมการสภาเภสัชกรรม

 โดยเหตุผลของการลาออกของผู้แทนสภาเภสัชกรรม เนื่องจากกรรมการสภาเภสัชกรรมจะหมดวาระดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 จึงขอลาออกมีผลเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ส่งผลให้กรรมการสปสช. ลาออกรวมแล้ว 6 คน

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน