เปิดผลโพล !!! สวนดุสิตโพล กับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ กับการแก้ปัญหายาเสพติด (รายละเอียด)

เปิดผลโพล !!! "สวนดุสิตโพล" กับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาล "พล.อ.ประยุทธ์" กับการแก้ปัญหายาเสพติด (รายละเอียด)

Publish 2017-02-05 11:03:39

สถานการณ์ยาเสพติด ณ วันนี้นับว่าเป็นภัยสังคมที่มีความร้ายแรงและน่าเป็นห่วงอย่างมาก ในขณะที่ ข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเจ้าพ่อยาเสพติดรายใหญ่ชาวลาว “นายไซซะนะ” และคาดว่าอาจมีผู้เกี่ยวข้องเชื่อมโยง หลายฝ่าย กำลังเป็นข่าวดังที่สังคมให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อยาเสพติด “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,206 คน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์2560 สรุปผลได้ ดังนี้

 1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับปัญหายาเสพติด ณ วันนี้
อันดับ 1 เป็นภัยร้ายแรง เป็นสาเหตุของปัญหาอาชญากรรมและสังคมเสื่อมโทรม 77.61%
อันดับ 2 ภาครัฐต้องปราบปรามอย่างจริงจัง ทั้งผู้ค้าและผู้เสพ 71.89%
อันดับ 3 มักจะมีบุคคลที่มีชื่อเสียง แวดวงราชการและการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง 57.46%
อันดับ 4 อยากให้ทบทวนกฎหมายให้มีบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น 48.76%
อันดับ 5 ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไป 44.78%


2. ทำไม? การปราบปรามยาเสพติดจึงทำได้ยาก /ควรทำอย่างไร? จึงจะแก้ปัญหายาเสพติดได้

1 มีผู้มีอิทธิพล ข้าราชการ นักการเมืองเกี่ยวข้อง 81.59% 1 กฎหมายเข้มงวด บทลงโทษรุนแรง จนท.เอาจริงเอาจัง 75.37%
2 แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว หาซื้อง่าย มีหลายรูปแบบ 76.37% 2 ด าเนินคดี จับกุมผู้กระทำผิด ขุดรากถอนโคน 66.92%
3 ผลตอบแทนสูง มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง 72.14% 3 ภาครัฐต้องรณรงค์ กระตุ้น ให้ทุกฝ่ายช่วยกัน 62.94%
4 คนเสพมีจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น 56.97% 4 ครอบครัวต้องดูแลเอาใจใส่ ปลูกฝังคุณธรรม 62.05%
5 ไทยเป็นเส้นทางลำเลียง ขนย้ายยาเสพติด 55.72% 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ 53.48%

 


3. ประชาชนมีความมั่นใจต่อการแก้ปัญหายาเสพติดของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1 ค่อนข้างมั่นใจ 52.74%
เพราะ เป็นปัญหาที่สำคัญ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลมีความพยายามแก้ปัญหา เอาจริงเอาจัง ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่ค่อยมั่นใจ 19.90%
เพราะ เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทย แก้ไขได้ยาก มีเครือข่ายอยู่เป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึง ฯลฯ
อันดับ 3 มั่นใจมาก 18.41%
เพราะ รัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจัง เป็นนโยบายเร่งด่วน มีการปราบปรามกวาดล้าง จับกุมผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
อันดับ 4 ไม่มั่นใจ 8.95%
เพราะ มีผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง กฎหมายไม่รุนแรง ส่วนใหญ่ออกมาก่อคดีซ้ำ เศรษฐกิจไม่ดี สังคมเสื่อมโทรม ฯลฯ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง  ต้องดีกว่าเก่า!!! "นิด้าโพล" เผยปชช. เชื่อมั่นเศรษฐกิจ ยุคคสช.ปี 60 จะดีขึ้น - คุณภาพชีวิตคนไทยดีกว่าปี 59(รายละเอียด)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง  ไม่มีหลักฐาน!?!? "เลขาฯ ป.ป.ส." จี้ "เบนซ์" ขอดูหลักฐานการกู้เงิน 6 ล้าน แจงไม่ได้ โดนยึดแน่ลัมโบร์กินี (รายละเอียด)

 

 

ภัทราพร สำนักข่าวทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน