ข่าวเศรษฐกิจข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์
ข่าวเศรษฐกิจล่าสุด ข่าวเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ต่างประเทศ ราคาน้ำมัน ราคาทอง สดลึกจริง โดยสำนักข่าวทีนิวส์


สำนักข่าวทีนิวส์ นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ดีเเละตรงไปตรงมาให้กับประชาชนที่รับข่าวสารได้รับรู้ถึงข้อมูลที่มากขึ้นเเละรวดเร็วทันเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบัน เเหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเเละอ้างอิงได้ ข่าวเเต่ละข่าวถูกคัดกรองมาอย่างดีมีข้อเท็จจริง เพื่อประชาชนเเก่ประชาชนผู้รับสารต่อได้อย่างเข้าใจเเละรับรู้ถึงข่าวสารอย่างทั่วถึงในเเต่ละประเด็นในสังคม

 

ข่าวเศรษฐกิจ เป็นข่าวที่นำเสนอในด้านต่างๆของเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก ที่มีผลทำให้ค่าเงิน ราคาหุ้น ราคาทองคำ ราคาน้ำมัน เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด รวมไปถึงทิศทางการลงทุน AEC ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีการแข่งขันสูง