นั่ง2เก้าอี้ !! บิ๊กตู่งัด ม.44 ตั้ง พล.ต.สรรเสริญ รก.อธิบดีกปส.ควบโฆษกรบ. โดยให้มีผล 1 ต.ค.นี้

นั่ง2เก้าอี้ !! "บิ๊กตู่"งัด ม.44 ตั้ง "พล.ต.สรรเสริญ" รก.อธิบดีกปส.ควบโฆษกรบ. โดยให้มีผล 1 ต.ค.นี้

Publish 2016-09-27 14:05:12

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจ ตามมาตรา 44 แต่งตั้ง พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง รักษาการณ์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ แทน นายอภินันท์ จันทรังษี ที่เกษียนอายุราชการ โดยให้มีผลทันที ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559
 
ทั้งนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ และ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
โดยข้อ ๑๕ ระบุว่า เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของรัฐให้มีลักษณะสอดคล้องกันระหว่างการประชาสัมพันธ์ของทางราชการ การประชาสัมพันธ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติกับการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลโดยเฉพาะการบริหารแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อการปฏิรูป ให้พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด ผู้ชำนาญการกองทัพบก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นการชั่วคราวอีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นต้นไป


สำหรับ พล.ต. สรรเสริญ แก้วกำเนิด ชื่อเล่น ไก่อู ราชองครักษ์เวร โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เคยทำหน้าที่สำคัญหลายภารกิจ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อาทิ เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก อดีตโฆษกกองทัพบก อดีตโฆษกศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) และ อดีตโฆษกศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.)ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุธา ทางดี