"นายกฯ" ร่วมการประชุมอาเซียน - อินเดีย และเป็นแขกเกียรติยศในงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย!!!!

Publish 2018-01-22 16:11:16วันนี้ (จันทร์ 22 มกราคม 2561) ณ ทำเนียบรัฐบาล  พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับภารกิจด้านต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี ว่า  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - อินเดีย ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย และรับเชิญเป็นแขกเกียรติยศร่วมกับผู้นำอาเซียน ในงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ 69   ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561  
ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

โอกาสนี้ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์สำคัญของการประชุมสุดยอดอาเซียน - อินเดีย ในโอกาสครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย ว่า เป็นข้อริเริ่มของอินเดีย 
ที่มุ่งประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองที่จะสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอินเดียและอาเซียน โดยเมื่อการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดียและการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31
ณ กรุงมะนิลาที่ผ่านมา อินเดียได้เสนอแนวคิดอินโด-แปซิฟิก เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของอาเซียนทีต้องการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนและอินเดีย 
ในฐานะแหล่งผลประโยชน์ทั้งด้านการค้า การลงทุน และด้านการทูตให้กับประชาคมอาเซียน   ในโอกาสนี้ อินเดียยังได้เชิญผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ชาติ เป็นแขกเกียรติยศ ในงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดียในวันที่ 26 มกราคม นี้  การประชุม ฯ ครั้งนี้ เอกสารผลลัพธ์สำคัญ คือ ปฏิญญาเดลี    ที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนและอินเดีย ทั้งมิติการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันและการลดช่องว่างด้านการพัฒนา  

ทั้งนี้ ไทยได้สนับสนุนให้หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและอินเดียพัฒนาให้เต็มศักยภาพ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของอาเซียนและอินเดีย สร้างเสถียรภาพและความสมดุลในพื้นที่มหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก  
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวว่า  นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า นโยบายรุกตะวันออก (Act East Policy) 
ของอินเดียสามารถดำเนินคู่ขนานไปกับแนวทางของไทยที่มีนโยบายมุ่งตะวันตก (Look West Policy) ซึ่งอินเดียเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สำคัญของไทย ทั้งการค้า การลงทุน และยังเป็นตลาดท่องเที่ยวที่สำคัญ 
ขณะเดียวกันไทยเองก็เป็นจุดเชื่อมโยงกายภาพระหว่างอินเดียและอาเซียน ทั้งทางบก ผ่านโครงการถนนสามฝ่าย (อินเดีย-เมียนมา-ไทย)  และทางทะเล อาทิ โครงการท่าเรือ เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ด้วย สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรี นั้น ประกอบด้วย การหารือทวิภาคีกับนายนเรนทร  โมที   (Mr. Narendra Modi) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย และกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียน - อินเดีย 
อย่างไม่เป็นทางการ (Retreat) และการประชุมสุดยอดอาเซียน - อินเดีย เต็มคณะ (Plenary) รวมทั้ง เป็นแขกเกียรติยศร่วมกับผู้นำชาติอาเซียนในวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ด้วย

ขอบคุณ : ข่าวทำเนียบรัฐบาล


HASTAG : นายกฯ  

เรียบเรียงโดย

Jakkrit