ชาวขอนแก่นได้ยิ้ม รถไฟฟ้าสายแรกสุดถูก 15 บาท ตลอดสาย

ชาวขอนแก่นได้ยิ้ม รถไฟฟ้าสายแรกสุดถูก 15 บาท ตลอดสาย

Publish 2018-12-01 16:02:19


เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจยิ่ง จากกรณีวันที่ 1 ธ.ค. 2561 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก หรือ คจร. มีมติในการพิจารณาให้จังหวัดขอนแก่นนั้นดำเนินการก่อสร้าง "รถไฟฟ้ารางเบา" หรือ LRT ในระดับภูมิภาคเป็นเส้นทางแรกของประเทศไทย โดยงบประมาณทั้งหมดมาจากชาวขอนแก่นรวมทั้งสิ้นประมาณ 20,000 ล้านบาท ทั้งนี้จะไม่มีการใช้งบหรือการสนับสนุนจากทางภาครัฐแต่อย่างใด 
 
หากแล้วเสร็จจะครอบคลุมเส้นทางรวม 22.6 กม. ขณะนี้ได้รับความสนใจจากทั้งในประเทศและต่างชาติ ที่พร้อมจะเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสามารถนำมาเป็นแบบอย่างของการพัฒนาเมืองที่มาจากภาคประชาชนอย่างแท้จริง 

ทางด้านนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ระบุว่า ณะนี้ความหวังของคนขอนแก่นที่จะเห็นถึงความสำเร็จจากความตั้งใจจริงที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะร่วมพัฒนาเมืองขอนแก่น ให้กลายเป็นมหานครที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของไทยและเป็นที่รู้จักของนานาประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะกับแนวทางการดำเนินงานในการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาหรือ LRTเส้นทางสายเหนือใต้ ตลอดแนว ถ.มิตรภาพระยะทาง 22.6 กม

 
ทั้งนี้เทศบาลทั้ง 5 แห่งที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว เตรียมนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อทำการรับทราบในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายยังคงต้องรอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุมัติพื้นที่ภายในศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นเพื่อใช้เป็นพื้นที่สถานี และพื้นที่เชิงพาณิชย์หรือ TOD แต่มั่นใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายในเร็วๆนี้อย่างแน่นอน
 

"ในเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวนี้นั้นยืนยันว่าไม่ได้ใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐแต่อย่างใด แต่เป็นไปในรูปแบบของการระดมทุน ซึ่งขณะนี้แผนงานดังกล่าวนั้นเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งการขอสินเชื่อจากสถานบันการเงิน ที่ได้มีการยืนยันการก่อสร้างในโครงการดังกล่าวกับสถาบันการเงินดังกล่าวไปแล้วเช่นกัน 

โดยมีบริษัท เคเคทีเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ 5 เทศบาลได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เป็นบริษัทในการดำเนินงานทั้งในเรื่องของการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน การระดมและการขายหุ้นทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะกับการให้คนขอนแก่นนั้นร่วมเป็นเจ้าของด้วยการให้คนขอนแก่นนั้น สามารถซื้อหุ้นได้ในราคาพาร์ (ราคาที่คนที่เริ่มต้นธุรกิจ หรือตั้งบริษัทขึ้นมาไปจดทะเบียนกับรัฐว่ามีทุนเท่าไหร่)" นายกเทศมนตรีฯ กล่าวเมื่อทุกอย่างลงตัวและเริ่มดำเนินการนั้น คณะทำงานจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างทันทีทั้งเส้น คือ 22.6 กม. โดยจะเป็นการก่อสร้างพร้อมกันทั้งเส้นทางและต้องเสร็จพร้อมกันทั้งเส้นทาง โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างจนเปิดใช้งานได้ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
 
ทันที ที่การก่อสร้างเฟสแรกระยะทาง 22.6 กม. แล้วเสร็จคณะทำงานจะพิจารณาการก่อสร้างในเฟสที่ 2 คือส่วนต่อขยายๆเข้าไปในสถานีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถานีศูนย์วิจัยข้าว หรือ TOD ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานที่คณะทำงานได้ใช้รูปแบบสานพลังประชารัฐมาเป็นแนวทางของการพัฒนาเมืองขอนแก่นแห่งนี้ อย่างไรก็ตามสำหรับราคาค่าโดยสารนั้นมีการพิจารณาผลการศึกษาแล้วและ กล้าที่จะประกาศว่ารถไฟฟ้าเส้นทางสายนี้คิดค่าค่าโดยสารตามผลการศึกษาคือ 15 บาทตลอดสาย ซึ่งเป็นราคาที่คุ้มทุนและเป็นราคาที่สามารถที่จะดำเนินการได้
 
สำหรับรถไฟรางเบา (light rail) เป็นระบบขนส่งมวลชนที่ให้บริการในเขตเมือง ขับเคลื่อนโดยใช้ล้อหรือไฟฟ้า และตู้โดยสารที่ใช้จะเท่ากับหรือมากกว่า 1 ตู้ก็ได้มักถูกจัดให้คล้ายกับรถราง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกชัย เรืองฉาย

;