อย่ามาชักดาบ! ก.คลังไฟเขียวแบงก์ออมสินเร่งรัดฟ้องครูเบี้ยวหนี้ทั่วประเทศ

อย่ามาชักดาบ! ก.คลังไฟเขียวแบงก์ออมสินเร่งรัดฟ้องครูเบี้ยวหนี้ทั่วประเทศ

Publish 2018-07-19 16:27:23


นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์กรณีครูกลุ่มหนึ่งออกมาประกาศปฏิญญามหาสารคาม ไม่ขอชำระหนี้โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ช.พ.ค. ของธนาคารออมสินว่า ธนาคารออมสินได้รายงานเรื่องดัวกล่าวให้รับทราบแล้ว พร้อมทั้งยืนยันว่าที่ผ่านมาได้มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ไปหลายมาตรการ ดังนั้นหากลูกหนี้ครูรายไหนมีปัญหาไม่ชำระหนี้ตามกำหนดก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย แม้ว่ากระทรวงคลังจะไม่ต้องการดำเนินการเช่นนี้ก็ตาม เพราะการฟ้องร้องข้าราชการครูจะทำให้ครูเสียสภาพการเป็นข้าราชการ อย่างไรก็ตามเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มครูที่ออกมาเรียกร้องส่วนใหญ่เป็นครูที่เกษียณอายุแล้ว จึงไม่น่ากระทบต่อการฟ้องร้องของธนาคารแต่อย่างใดทั้งนี้ที่ผ่านมา ธนาคารออมสินมีมาตรการช่วยเหลือการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับครูที่มีการชำระหนี้ดี ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ย 1-2% ทำให้ภาระการชำระหนี้ต่องวดลดลง รวมถึงปรับโครงสร้างหนี้ให้กับครูที่มีปัญหา ด้วยการพักชำระเงินต้นให้ 3 ปี และลดอัตราดอกเบี้ยให้น้อยลง ตามความสามารถในการผ่อนชำระของครูแล้ว ขณะที่ปัจจุบันธนาคารออมสินมีลูกหนี้ครู 4.5 แสนราย มีการผ่อนชำระดี 4 แสนราย และมีหนี้ครูที่ไม่สามารถชำระได้ หรือ เอ็นพีแอล 2-3 หมื่นรายเท่านั้น ซึ่งธนาคารออมสินอยู่ระหว่างการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้อยู่แล้ว สำหรับกลุ่มครูที่ออกมาเรียกร้องอาจจะยังไม่รู้มาตรการช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งออมสินมีหน้าที่ดูแลลูกค้าทุกรายที่มีปัญหาให้สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามปกติให้เร็วที่สุดผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าช่วงที่ผ่านมา ธนาคารออมสิน ได้ออกหนังสือเวียนลงนามโดย นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ไปถึงผู้จัดการและหัวหน้าสำนักงานของธนาคารออมสินทั่วประเทศ ให้เร่งดำเนินการฟ้องคดีกับลูกหนี้สินเชื่อครู และบุคลากรทางการศึกษาตามขั้นตอนของธนาคาร โดยแบ่งการดำเนินการลูกหนี้เป็น 2 กลุ่ม คือ ลูกหนี้ที่มีทวงถามและบอกเลิกสัญญา ให้เร่งดำเนินการฟ้องคดี ให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ส่วนลูกหนี้ที่ยังยกเลิกสัญญาเงินกู้ ให้เร่งยกเลิกสัญญาและฟ้องคดีให้แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม และลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือทวงถาม หรือยกเลิกสัญญา ให้มีการตรวจสอบเอกสารเพื่อดำเนินการฟ้องคดีให้ครบถ้วน เพื่อยกเลิกสัญญาภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อเตรียมฟ้องร้องในเดือนสิงหาคมต่อไปติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน