สุดจ๊าบ! "สนธิรัตน์" คิกออฟ “โชวห่วย-ไฮบริด” ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

Publish 2018-08-11 14:44:04


สุดจ๊าบ! "สนธิรัตน์" คิกออฟ “โชวห่วย-ไฮบริด” ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 30,000 แห่ง เป็น จุดจำหน่ายสินค้าชุมชน โอทอป

 

เดินหน้าไม่หยุดกับนโยบายพัฒนาสวัสดิการเพื่อคนไทยในรูปแบบโครงการประชารัฐ  โดยเฉพาะโครงการเสริมสร้างศักยภาพร้านค้าชุมชนไทยสู่โชวห่วย-ไฮบริด ที่มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมการทำธุรกิจให้กับร้านค้าชุมชนทั่วประเทศ เตรียมรับการแข่งขันที่รุนแรงทั้งสถานการณ์การตลาดในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาลและเอกชน  ทั้งกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านแลชุมชนเมืองแห่งชาติล่าสุดนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานนำเปิดโครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชวห่วยไฮบริด พร้อมขยายความสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องจากแผนงานระยะแรก  ว่า  กระทรวงฯได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “Shohuayhybrid”(โชวห่วย-ไฮบริด)  ด้วยเป้าหมายสำคัญเพื่อทำให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่มีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ กว่า  30,000 แห่ง  สามารถขยายขีดความสามารถเรื่องการตลาด จากการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคผ่านทางหน้าร้านปกติ  ไปสู่ระบะบการจำหน่ายสินค้าชุมชน , สินค้าโอทอป  , สินค้าจากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club และสินค้าเอสเอ็มอีผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางหารายได้อีกทางหนึ่ง 

 

“ทั้งนี้เพียงเจ้าของร้านค้าฯมีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน หรือ แทปเลท จากนั้นดาวน์โหลดพร้อมติดตั้งแอพพลิเคชั่น“Shohuayhybrid” (โชวห่วย-ไฮบริด) ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นระบบการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ และเป็นช่องทางกระจายสินค้าผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ รวมถึงร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ก็จะทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้ากลุ่มดังกล่าวได้อย่างสะดวกและหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าปลีกขนาดเล็กอีกด้วย”

 

 

สำหรับโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจำนวนกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศดังกล่าว  ทางกระทรวงพาณิชย์  จะเร่งให้มีการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น “Shohuayhybrid” (โชวห่วย-ไฮบริด) เพื่อยกระดับสู่การเป็น Omni-Channel Retail โดยเร็ว  เพราะเชื่อมั่นว่าจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ผลิตสินค้าชุมชน สินค้าโอทอป สินค้าจากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club สินค้าเอสเอ็มอี  และร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศเกิดการหมุนเวียนได้ปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท และเป็นช่องทางกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง  

 โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกทั้งประเทศมีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 1.83 ล้านล้านบาท คิดเป็น 13.9%  ของ GDP ประเทศไทย เป็นอันดับ 3 รองจากภาคบริการ 32.6% และภาคการผลิต  27%  เกิดการจ้างงานกว่า 2.9 ล้านคน คิดเป็น 27.5 % ของการจ้างงานทั้งประเทศ ซึ่งเป็นอันดับ 2 รองจากภาคบริการ 44.8%

 

“เรามั่นใจว่าโชวห่วยไฮบริด จะเป็นแม่แบบในการสร้างความแข็งแรงที่ยั่งยืนให้กับโชวห่วยไทยในการต่อสู้กับค้าปลีกขนาดใหญ่  และในช่วง  10 เดือนที่ผ่านมาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สามารถให้บริการผู้ถือบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย 11.4 ล้านคนได้เป็นอย่างดี  สามารถสร้างเงินเข้าระบบเศรษฐกิจมากกว่า 3.5 หมื่นล้านบาทแล้ว” 

 

 

ส่วนความคืบหน้าแผนงานพัฒนาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ให้สามารถใช้แอพพลิเคชั่นของธนาคารกรุงไทยผ่านโทรศัพท์มือถือ  เพื่อบริการรับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากเดิมที่ใช้จ่ายซื้อสินค้าเฉพาะจุดที่มีเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี) เท่านั้น นายสนธิรัตน์แสดงความมั่นใจว่าจะดำเนินการได้ไม่เกินเดือนสิงหาคมนี้ และปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าโครงการแล้ว 5 หมื่นราย  ก่อนจะสนับสนุนให้ขยายเพิ่มเป็น 2 แสนรายภายในปี 2561 นี้ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน