แบงก์ชาติ ประกาศ "วันหยุดธนาคาร" ประจำปี 2562

ติดตามรายละเอียด www.tnews.co.th

เว็บไซต์ ราชกิจนุเบกษา รายงาน ประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 19/2561 เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2562 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 7/2561 เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อกำหนดวันหยุดตามประเพณี ลงนามโดย วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดว่า

 

 

 

 

วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ.2562

 

แบงก์ชาติ ประกาศ "วันหยุดธนาคาร" ประจำปี 2562

 

แบงก์ชาติ ประกาศ "วันหยุดธนาคาร" ประจำปี 2562

วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.2562

 

แบงก์ชาติ ประกาศ "วันหยุดธนาคาร" ประจำปี 2562

 

แบงก์ชาติ ประกาศ "วันหยุดธนาคาร" ประจำปี 2562