รถไฟฟ้า MRT ประกาศ "ขึ้นค่าจอดรถยนต์" เริ่ม 1 พ.ย.นี้

ติดตามรายละเอียด www.tnews.co.th

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ประกาศปรับอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ในอาคารจอดแล้วจร และลานจอดรถของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ตามประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่องการปรับอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ในอาคารที่จอดรถยนต์ ฉบับลงวันที่ 11 มี.ค.56 ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และสภาพเศรษฐกิจ เนื่องจาก รฟม. ไม่ได้ปรับขึ้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์มามากกว่า 5 ปี รวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีที่ผ่านมา เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าจ้างบริหารจัดเก็บเงิน ค่าบริการจอดรถ ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมรถยนต์เข้า-ออก ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย และค่าบำรุงรักษาบริเวณอาคารและลานจอดรถที่ใช้งานมานานกว่า  14 ปี

ทั้งนี้ จึงทำให้ รฟม. จำเป็นต้องมีการปรับอัตราค่าบริการจอดรถยนต์สำหรับผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT และผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.61 เป็นต้นไป ดังนี้

1.ผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT คิดอัตราค่าบริการ 50 บาทต่อชั่วโมง

2.ผู้ใช้บริการจอดรถยนต์รายเดือน บริเวณอาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว คิดอัตราค่าบริการ 1,500 บาทต่อเดือน และจะเพิ่มเป็นอัตราค่าบริการ 2,000 บาทต่อเดือน ในวันที่ 1 เม.ย.62 สำหรับอาคารและลานจอดรถที่เหลือทุกแห่งคิดอัตราค่าบริการ 2,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.61

ทั้งนี้ รฟม.ยังคงอัตราค่าบริการจอดรถยนต์สำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ตามเดิม (ในอัตราค่าบริการ 2 ชั่วโมง 15 บาท) หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสาร รฟม. ได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ Call Center รฟม. โทร.0-2716-4044

 

รถไฟฟ้า MRT ประกาศ "ขึ้นค่าจอดรถยนต์" เริ่ม 1 พ.ย.นี้

รถไฟฟ้า MRT ประกาศ "ขึ้นค่าจอดรถยนต์" เริ่ม 1 พ.ย.นี้

 

รถไฟฟ้า MRT ประกาศ "ขึ้นค่าจอดรถยนต์" เริ่ม 1 พ.ย.นี้

 

รถไฟฟ้า MRT ประกาศ "ขึ้นค่าจอดรถยนต์" เริ่ม 1 พ.ย.นี้