1 พ.ย. นี้ กทพ. มอบส่วนลด 5 บ.ต่อเที่ยว สำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่ด่านฯ อโศก 4

1 พ.ย. นี้ กทพ. มอบส่วนลด 5 บ.ต่อเที่ยว สำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่ด่านฯ อโศก 4

เมื่อวานนี้ (31 ตุลาคม 2561) เวลา 15.00 น. ณ อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 4 ทางพิเศษศรีรัช การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดแถลงข่าวการให้ส่วนลด จำนวน 5 บาท/เที่ยว สำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 4 โดยมี ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในงานแถลงข่าว และได้รับเกียรติจาก นายปกรณ์ อาภาพันธ์ กรรมการ กทพ. ร่วมด้วย นายอานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์ และนายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ผู้จุดประกายโครงการเชิญชวนให้ผู้ใช้เงินสดที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 4 หันมาใช้บัตร Easy Pass ตลอดจนผู้บริหารกรมทางหลวง และผู้บริหารบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในงานแถลงข่าวด้วย
 

ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวในรายละเอียดว่า บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ อโศก 4 เป็นด่านที่มีปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนเช้า เนื่องจากมีผู้ใช้บริการที่มาจากด่านฯ ศรีนครินทร์ ขาเข้ารวมถึงจากทางพิเศษฉลองรัชจะต้องชำระค่าผ่านทางจำนวน 50 บาท เพื่อเข้าสู่ระบบทางพิเศษในเขตเมือง โดยด่านฯ ดังกล่าวมีช่องทางเงินสดจำนวน 5 ช่อง และช่องทางอัตโนมัติ (Easy Pass) จำนวน 4 ช่อง ซึ่งช่องทางเงินสดสามารถเก็บเงินและระบายการจราจรได้ประมาณ  400 คัน/ชั่วโมง ส่วนช่องทางอัตโนมัติ (Easy Pass) สามารถระบายรถได้เร็วกว่าประมาณ 1,200 คัน/ชั่วโมง และปัจจุบันผู้ใช้บริการที่ชำระด้วยเงินสดมีมากกว่าผู้ใช้บัตร Easy Pass ทำให้รถติดขัดสะสมและเกิดท้ายแถวกีดขวางช่องทาง กทพ. จึงได้พยายามส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการที่ชำระด้วยเงินสดเปลี่ยนมาใช้บัตร Easy Pass เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดมาโดยตลอดด้วยการรณรงค์กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ อาทิ ลดยอดเติมเงินขั้นต่ำครั้งแรก เติมเงินฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม รวมถึงการอำนวยความสะดวกทั้งช่องทางการสมัคร ช่องทางการเติมเงิน แต่ยอดผู้ใช้บัตร Easy Pass ยังไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น กทพ. จึงได้พิจารณาจัดทำโครงการนำร่อง (Pilot Project) โดยลดค่าผ่านทางสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 4  ลง 10% จาก 50 บาท เหลือ 45 บาท เฉพาะวันทำการ ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (06.00 - 09.00 น.) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนมาใช้บัตร Easy Pass ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทั้งนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
 

1 พ.ย. นี้ กทพ. มอบส่วนลด 5 บ.ต่อเที่ยว สำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่ด่านฯ อโศก 4

 

1 พ.ย. นี้ กทพ. มอบส่วนลด 5 บ.ต่อเที่ยว สำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่ด่านฯ อโศก 4

 

 “โครงการดังกล่าวเป็นการทดลองดำเนินงาน ใช้ระยะเวลาทดลองประมาณ 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน  จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งหากประเมินผลแล้วปรากฏว่าสามารถแก้ปัญหาจราจรได้ก็จะได้ขยายผลไปใช้ในด่านเก็บค่าผ่านทางอื่น ๆ ที่มีปัญหาจราจรต่อไป”  ดร.สุชาติฯ  ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวในท้ายที่สุด

 

1 พ.ย. นี้ กทพ. มอบส่วนลด 5 บ.ต่อเที่ยว สำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่ด่านฯ อโศก 4
 

1 พ.ย. นี้ กทพ. มอบส่วนลด 5 บ.ต่อเที่ยว สำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่ด่านฯ อโศก 4

 

1 พ.ย. นี้ กทพ. มอบส่วนลด 5 บ.ต่อเที่ยว สำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่ด่านฯ อโศก 4

 

ขอบคุณข้อมูล การทางพิเศษแห่งประเทศไทย