กรมหม่อนไหม ดันท่องเที่ยวไหมไทย สร้างรายได้เกษตรกร หลังเจอวิกฤตเศรษฐกิจ-โควิด19

กรมหม่อนไหม ดันท่องเที่ยวไหมไทย สร้างรายได้เกษตรกร หลังเจอวิกฤตเศรษฐกิจ-โควิด19

Publish 2020-09-16 17:09:22


ปัจจุบันมีหมู่บ้านที่เลี้ยงหม่อนไหมกระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่ละหมู่บ้านได้สืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการเลี้ยงไหม และทอไว้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกประเภทหนึ่งที่ควรได้รับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้คนไทยได้ไปท่องเที่ยว เพื่อสืบสานภูมิปัญญา คุณค่า เอกลักษณ์ของผ้าไหมไทยให้คงอยู่ และเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมและสนับสนุนไหมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนรรมของไทย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการผ้าไหมและการขยายโอกาสทางการค้า 

 

การท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จัดโครงการ “ท่องเที่ยว ไหมไทย สร้างสรรค์ชุมชน สู่เส้นทางโลก” (Creative Local Sak Tourism for the Word) ในวันที่ 22-23 กันยายน 2553 ณ ชั้น G ลานเมือง 1 และ สานเมือง 2 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผู้ประกอบการผ้าไหมทั่วประเทศได้นำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น และส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหมู่บ้านผ้าไหมไทยทั่วประเทศร่วมถึงสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง 

 ภายในงานประกอบด้วย จอ LED จำนวน 16 จอ เพื่อฉายวีดีทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทย 4 ภาคและเป็นครั้งแรกที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ วีดีทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวแสดงแสงสีเสียงบนจอ LED สื่อดิจิตอลเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น Google map และ QR Code เมื่อสแกนจะพบเส้นทางคมนาคมไปถึงหมู่บ้านผ้าไหมต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเดินทางไปจังหวัดต่างๆ ได้สะดวก

 ทั้งนี้ภายในงาน จัดแฟชั่นโชว์โดยนางแบบชั้นนำนานาชาติเพื่อดึงดูดให้คนมาชมงานและจับจ่ายใช้สอยสินค้าภายในงาน โดยจะจัดแฟชั่นโชว์ทุกวันๆละ 2 รอบ และจัดนิทรรศการชุดเสื้อผ้าที่ตัดเย็บโดยดีไซน์เนอร์ต่างชาติไม่ต่ำกว่า 30 ประเทศการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่หมู่บ้านผ้าไหมทั่วประเทศเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหม ผู้ประกอบการผ้าไหมและชุมชนให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นหลังวิกฤตเศรษฐกิจและการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covd-19)

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน