จ่อชงแผนปฏิรูปประเทศเข้าครม.กลางมี.ค.นี้  ดันประกาศใช้ทันทีไม่ต้องผ่าน “สนช.-ทูลเกล้าฯ”

จ่อชงแผนปฏิรูปประเทศเข้าครม.กลางมี.ค.นี้ ดันประกาศใช้ทันทีไม่ต้องผ่าน “สนช.-ทูลเกล้าฯ”

Publish 2018-01-23 15:43:03

23 ม.ค.เวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯได้รายงานในที่ประชุมครม.ว่าขณะนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศกระบวนยุติธรรม (ตำรวจ) และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  จัดทำแผนปฏิรูปขั้นต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จากนี้ต่อไปจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ในฐานะเลขาคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในช่วงกลางเดือนก.พ. เพื่อให้แผนปฏิรูปและแผนยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกัน 
จากนั้นในช่วงกลางเดือนมี.ค.จะนำแผนดังกล่าวเสนอครม.เพื่อให้ความเห็นชอบ  เมื่อครม.เห็นชอบแล้วจะสามารถประกาศใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)และไม่ต้องนำขึ้นทูลเกล้าฯ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆจะมีหน้าที่กำกับติดตามหน่วยงานต่างๆต่อเพื่อให้ดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ


พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า  เมื่อวันที่ 22 ม.ค.ที่ผ่านมามีการเชิญหัวหน้าคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆประชุมหารือและได้เห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศของทุกคณะ โดยในที่ประชุมมีการปรารภว่าแผนปฏิรูปประเทศยังขาดบทนำและบทท้าย  ที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดอย่างละ 5 หน้า ซึ่งสศช.จะได้ดำเนินการในส่วนนี้ เพื่อให้เชื่อได้ว่าจะมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง  ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนรอคอย อย่างไรก็ตาม นายกฯมอบให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ดำเนินการประสานงานในเชิงปฏิบัติกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ รวมถึงจะให้สื่อของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมสร้างการรับรู้ต่อประชาชนว่าแต่ละเรื่องที่ทำมีแนวคิด แนวปฏิบัติอย่างไร  และเหตุใดถึงต้องเป็นเช่นนั้นติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์