รปช. เคาะแล้ว หม่อมเต่า นั่งหัวหน้าพรรคฯ ประกาศก้อง จะขอปกป้องรัฐธรรมนูญ

"รปช." เคาะแล้ว "หม่อมเต่า" นั่งหัวหน้าพรรคฯ ประกาศก้อง "จะขอปกป้องรัฐธรรมนูญ"

Publish 2018-12-15 17:33:44


วันนี้ (15 ธันวาคม) ที่อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 มีการประชุมสมัชชา"พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.)" เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคฯ เลขาธิการพรรคฯ และกรรมการบริหารพรรคฯชุดใหม่ 7 คน ทั้งนี้มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังศูนย์จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 17 จุดด้วย ทั้งนี้ "นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์" ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครปช. เปิดเผยว่า "ในวันที่ 18 ธ.ค.นี้ พรรครปช.จะจัดงานระดมทุนเข้าพรรคในรูปแบบโต๊ะจีนจำนวน 240 โต๊ะ โต๊ะละ 1 ล้านบาท ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์" 

 


ทางด้าน"นายสุเทพ เทือกสุบรรณ" ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครปช. กล่าวชี้แจงว่า "วันนี้จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง  คณะกรรมการวินัยและจริยธรรม เพื่อคอยกำกับตรวจสอบความประพฤติการปฏิบัติตนของผู้สมัครส.ส. คณะกรรมการบริหารพรรค และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของพรรค ไม่ให้คนในพรรคไปสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมือง และคณะกรรมการบริหารพรรคนั้น ประชาชนต้องไว้วางใจได้ เพราะทั้ง 7 คนนี้จะต้องรับผิดชอบในการบริหารงานภายในพรรค ตนจึงได้กำชับไปแล้วว่าการทำงานจะต้องเป็นทีม และต้องรับผิดชอบร่วมกัน ถ้ามีจำนวนมากเกินไปจะทำให้ยุ่งไปหมด และจะกลายเป็นกรรมการงานวัด

 

ตนไม่สามารถไปเปรียบเทียบกับพรรคอื่นได้ และในขณะเดียวกันจะต้องไม่ยอมให้คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นตัวแทนของจังหวัดของภาคและเป็นมุ้งใดมุ้งหนึ่งของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง แต่เราต้องการให้คณะผู้บริหารพรรคเป็นคนของพรรค และเป็นคนที่สมาชิกจะต้องไว้ใจ ฉะนั้น ใครจะขึ้นมาดำรงตำแหน่ง ประชาชนจะต้องไว้ใจที่สุด"

 

  

จากนั้น ที่ประชุมได้เข้าสู่วาระการแก้ไขข้อบังคับพรรคฯ โดยที่ประชุมให้การรับรองการแก้ไขข้อบังคับพรรคฯ และรับรองมติของนายเอนกที่เสนอไม่ต้องเลือกหัวหน้าพรรคฯ เลขาธิการพรรคฯ เหรัญญิกพรรคฯ นายทะเบียนสมาชิกพรรคฯ  และกรรมการบริหารพรรคฯชุดใหม่ โดยขอให้ใช้กรรมการบริหารพรรคฯชุดเดิมซึ่งมี "ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล" เป็นหัวหน้าพรรคฯ และ "นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง" เป็นเลขาธิการพรรคฯ

 

 

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "กรรมการบริหารพรรค 2 คน คือ น.ส.สุเนตตา แซ่โก๊ะ และ นายวีระชัย คล้ายทอง ลาออก จึงได้มีผู้ชื่อเสนอชื่อนายเอนกและนายจักษ์ พันธ์ชูเพชร ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค เป็นกรรมการบริหารพรรคแทน ซึ่งที่ประชุมก็ได้ลงคะแนนรับรอง โดยสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้เข้าคูหากาบัตรลงคะแนนรับรองบุคคลทั้ง 2 เป็นกรรมการบริหารพรรคฯ" 

 

 

  นอกจากนั้น สำหรบรายชื่อหัวหน้าพรรคฯและกรรมการบริหารพรรคฯ ประกอบด้วย "หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล" หัวหน้าพรรค , "นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง" เลขาธิการพรรคฯ ,"นางสาวจุฑาทัตต เหล่าธรรมทัศน์" เหรัญญิกพรรคฯ , "ผศ. ร.ต.อ. ดร.จอมเดช ตรีเมฆ" นายทะเบียนสมาชิกพรรคฯ , "พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์" กรรมการบริหารพรรคฯ, "นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์" กรรมการบริหารพรรคฯ , "นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร" กรรมการบริหารพรรคฯ ต่อมาที่ประชุมเข้าสู่การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 11 คน และเลือกคณะกรรมการจริยธรรมและวินัย จำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1.นายสมศักดิ์ บุญยืน 2.พล.ท.หญิง ดวงกมล สุคนธทรัพย์ 3.นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ 4.พลตำรวจตรีพิกัดตันติวงษ์ และ 5.นายสุนนท์ คชพลายุกต์

 

 ทั้งนี้ "นายสุเทพ" เผยตอนท้ายในงานประชุมสมัชชากับสมาชิกพรรคฯ ว่า "พรรครปช.ยังเปิดรับสมัครสมาชิกทุกวัน โดยคนที่เป็นสมาชิก ต้องเป็นคนรักชาติรักแผ่นดิน ปกป้องสถาบัน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เป็นพวกบ้าเงิน ยึดมั่นในความถูกต้อง การเมืองที่เหลวแหลกเพราะนักการเมืองไม่มีธรรมะ บ้านเมืองจึงวิบัติ ดังนั้น พรรครปช.จะทำงานการเมืองโดยยึดธรรมะ และในขณะนี้มีผู้มีอิทธิพลทางการเมืองประกาศว่าถ้าเขาชนะจะแก้รัฐธรรมนูญ ไม่ให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติอีกต่อไป แต่พรรค รปช.เคารพประชาชน 16.8 ล้านคนที่ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เราเชื่อว่าประชาชนได้ศึกษาและใช้วิจารณญาณแล้ว คงเห็นว่ารธน.ฉบับนี้มีประโยชน์ เป็นรัฐธรรมนูญที่วางกรอบการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศ ดังนั้น ขอให้ผู้วิเศษทั้งหลายมาดู 16.8 ล้านคน และ"พรรครปช."

 

 

ขอประกาศปกป้องรัฐธรรมนูญ เพราะเราเป็น 1 ใน 16.8 ล้านคน เพราะเราเคารพประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ยังไม่มีการเลือกตั้งเลย แต่กลับออกมาคัดค้าน ถือว่าหมิ่นน้ำใจประชาชน..."

 

    นายสุเทพ เปิดเผยต่อว่า "การที่ตนเดินคารวะแผ่นดินไปทั่วประเทศเพราะตั้งใจที่จะเดิน ไม่ได้บ้า แต่เดินเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้รักแผ่นดิน ตนไม่สนใจที่มีคนด่า เราต้องเคารพความเห็นที่แตกต่างในสังคมประชาธิปไตย พอถึงตอนหาเสียงเดี๋ยวก็มีคนมาด่าพวกเรา ตนเห็นว่าคนพวกนี้ได้ดีเพราะด่าคนอื่น เหยียบหัวคนอื่น หากเจอผู้สมัคร ส.ส.เช่นนี้ ขอให้ประชาชนสั่งสอนได้เลย  ขอยืนยันว่าจะยืนเคียงข้างและเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับประชาชน เพราะตนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาแล้ว 240 วัน ดังนั้น จะยืนเคียงข้างประชาชน ทำให้พรรครปช.เป็นของประชาชนตลอดไป..."

 

 

 


   ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน