ใครลงเขตไหน?ส่องรายชื่อ.. ผู้สมัครส.ส.กทม.ประชาธิปัยต์ เปิดตัวแล้ว 30เขต

Publish 2019-01-13 18:57:16


13 ม.ค.62 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ฝั่งถนนดินสอ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค เช่น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรค , นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรค , นายจุติ ไกรฤกษ์ เลขาธิการพรรค และสมาชิกพรรค จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถคาราวานประกาศจุดยืนในการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะถึงนี้ จำนวน 50 คัน โดยชูคำขวัญ "แก้จน สร้างคน สร้างชาติ" และ "ประชาชนเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยสุจริต" พร้อมกับการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพมหานคร ทั้ง 30 เขต โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

 

 


เปิดตัวผู้สมัครส.ส.กทม.30เขต

โดย นายสรรเสริญ สมะลาภา รองหัวหน้าพรรค ดูแลพื้นที่ กทม.ได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 30 เขต ได้แก่ เขต 1 นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ เขต 2 น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ เขต 3 ม.ล.อภิมงคล โสณกุล เขต 4 นายอนุชา บูรพชัยศรี เขต 5 นายธนา ชีรวินิจ เขต 6 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี  เขต 7 นายคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ เขต 8 ดร.สรรเสริญ สมะลาภา

 

 

เขต 9 พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ เขต 10 นายธัญญ์นิธิ ชวรัตน์นิธิโชติ เขต 11 ดร.สมชาย เวสารัชตระกูลเขต 12 นายรัฐพงศ์ ระหงษ์ เขต 13 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ เขต 14 นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์เขต 15 นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวยเขต 16 นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง เขต 17 น.ส.เบญญาภา เกษประดิษฐ์ เขต 18 นายอนันต์ ฤกษ์ดี เขต 19 นางนาถยา แดงบุหงา เขต 20 นายสามารถ มะลูลีม เขต 21 นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ เขต 22 ทพ.สุรันต์ จันทร์พิทักษ์ เขต 23 นางนันทพร วีรกุลสุนทรเขต 24 นายสาทร ม่วงศิริ เขต 25 นายสากล ม่วงศิริ เขต 26 พ.ต.ท.นพ.สามารถ ม่วงศิริ เขต 27 นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เขต 28 นางอรอนงค์ คล้ายนก เขต 29 นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ และเขต 30 ผศ.ดร.รัชดา ธนาดิเรก

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วิลาสินี แววคุ้ม