เซฟเก็บไว้ ตราบนิรันดร์!! คลิปในหลวง ร.๙ เสด็จฯออกมหาสมาคม ๕ ธ.ค. ๒๕๐๖ พร้อม "องค์ราชินี" จาก ๓ รัชกาล!!(ชมคลิป)

Publish 2016-12-04 19:57:56

เฟซบุ๊ก เรื่องเล่า ภาพเก่า  ในอดีตราชบุรี. เผยคลิปวีดีโอหาชมยากในวันที่๕ ธันวาคม ปี พุทธศักราช ๒๕๐๖ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เสด็จออกมหาสมาคม ซึ่งเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ทรงฉลองพระองค์ทหารม้าเสด็จออกมหาสมาคม

 

 

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ปี พุทธศักราช ๒๕๐๖ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เสด็จออกมหาสมาคม ซึ่งเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ทรงฉลองพระองค์ทหารม้าเสด็จออกมหาสมาคม มีพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า

“ข้าพเจ้ามั่นใจว่า ในกาลต่อไป ด้วยความพร้อมเพรียง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ อันจะเกิดแก่บ้านเมืองเรา ให้ผ่านพ้นไปได้ เราทั้งหลายจักต้องพร้อมใจกัน ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความรุ่งเรืองของชาติ อันเป็นที่รักของเรา”

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯรัชกาลที่ ๙ ทรงประทับ ณ พระที่นั่งพุตตานกาญจนสิงหาสน์บนพระราชบัลลังก์เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระบรมวงศานุวงศ์ คณะรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และข้าราชบริพารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ครั้นเมื่อมีพระราชดำรัสตอบจบ ชาวม่านปิดพระวิสูตร พนักงานให้สัญญาน ชาวพนักงานประโครมแตร กองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จพระราชดำเนินสู่พระที่นั่งไพศาลทักษิน ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยสมเด็จสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินินาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ รัชกาลที่ ๙,สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร พระอิสริยยศเดิมในขณะนั้น (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐) , สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี,ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 


ในบันทึกนี้นับเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ ด้วยในบันทึกนี้ จะเห็นสมเด็จพระราชินีในอดีต ร่วมอยู่ถึง ๓ พระองค์ ๓ รัชกาลคือ .. พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ , สมเด็จพระนางเจ้า รำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ และ สมเด็จพระราชินี สิริกิติ์ ในรัชกาลที่ ๙ ร่วมอยู่ในบันทึกนี้

 

 

 

เล่าความต่อจากภาพบันทึก จากนั้นในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปยัง พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงรับการถวายพระพร จาก บรรพชิตจีนนิกาย และอนัมนิกาย ที่มุขหน้า พระอุโบสถ จากนั้น พระสงฆ์ ๕ รูป สวด “นวัคคหายุสมธัมม์” ทรงบูชาเทวดานพเคราะห์ และพระราชทานสังคหวัตถุ แก่ข้าทูลละอองทุลีพระบาทสูงอายุ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยัง พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงสถาปนาสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ แก่เหล่าข้าราชบริพาร

 

ชมคลิปวีดีโอ

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่า ภาพเก่า  ในอดีตราชบุรี

เรียบเรียงโดย รัตติยา ทีมข่าวภูมิภาคทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

รัตติยา เสสันเทียะ