รองหัวหน้า คสช.เป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารพักคนไข้ 8 ชั้น โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

Publish 2018-01-19 13:09:22

เวลา 09.00 น.วันที่ 18 ม.ค.2561 พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกรณ์ รองหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอายุรกรรมวิสุทธิ์ (อาคารพักคนไข้ 298 เตียง) โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผวจ.เพชรบูรณ์ นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล ให้การต้อนรับ

เมื่อประธานในพิธีเดินทางมาถึงได้เปิดกรวยด้านหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพรสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสร็จแล้วอัญเชิญแผ่นศิลาฤกษ์ ไม้มงคล อิฐทอง เงิน นาก แผ่นทอง เงิน นาก และตลับนพรัตน์ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพรสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ทรงเจิม ไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เสร็จแล้วประธานและคณะได้ตรวจเยี่ยมห้องผ่าตัด โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อ พ.ศ.2496 ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐ ขนาด 509 เตียง มีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการเฉลี่ยวันละ 1,624 ราย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนกอายุรกรรม ซึ่งมีสัดส่วนของผู้ป่วยประมาณ 50 % ปัจจุบันมีพื้นที่ในการรองรับผู้ป่วยอย่างจำกัด ทำให้เกิดการแออัด และไม่เป็นไปตามมาตรฐานของระบบการให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 11,383 ตารางเมตร และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ผูกพัน 3 ปี) จำนวน 277,677,460 บาท โดยใช้ชื่ออาคารว่า "อาคารอายุรกรรมวิสุทธิ์ (อาคารพักคนไข้ 298 เตียง)

โดยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพรสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ทรงมีพระเมตตาประทานวโรกาสให้คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ อัญเชิญแผ่นศิลาฤกษ์อาคารอายุรกรรมวิสุทธิ์ (อาคารพักคนไข้ 298 เตียง) อิฐทอง เงิน นาก เพื่อทรงเจิมและลงอักขระมงคลอธิษฐานจิตไม้มงคล แผ่นทอง เงิน นาก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และทรงประทานพระอนุญาตให้อัญเชิญมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561


สำหรับอาคารอายุรกรรมวิสุทธิ์ (อาคารพักคนไข้ 298 เตียง) ทั้ง 8 ชั้นประกอบด้วย ชั้นที่ 1 เป็นห้องโถงผู้ป่วยนอกแผนกอายุรกรรม ห้องจ่ายยา ห้องเอกซ์เรย์ ห้องชันสูตรโรคและห้องรับเงิน ชั้นที่ 2 ประกอบด้วยหน่วยดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง 30 เตียง หอผู้ป่วยหนัก (ICU) 8 เตียง หอผู้ป่วยหนักหลอดเลือดหัวใจ (CCU) 8 เตียง และห้องตรวจ Echo ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย หอผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ กึ่งวิกฤติ (RCU) 30 เตียง หอผู้ป่วยระบบทางเดินหัวใจวิกฤติ (RCU) 16 เตียง และห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย หอผู้ป่วยเคมีบำบัด หน่วยล้างไตทางหลอดเลือด 4 เตียง และหน่วยล้างไตทางหน้าท้อง ชั้นที่ 5 ประกอบด้วย หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 ห้องยาและห้องพิเศษ ชั้นที่ 6 ประกอบด้วย หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 และห้องพิเศษ ชั้นที่ 7 ประกอบด้วย หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 และห้องพิเศษ ชั้นที่ 8 ประกอบด้วย หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 ห้องแยกโรคและห้องพิเศษ

นายอารีย์ สีแก้ว  นายพันคำ เทศประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์เพชรบูรณ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อารีย์ สีแก้ว
HASTAG :