ปั่นด้วยใจ..ไปด้วยกัน!! วงการน่องเหล็กรวมตัว รับบริจาคเงินสบทบทุน ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแม่สะเรียง (ชมคลิป)

Publish 2018-03-05 18:37:30

วันนี้ 5 มีนาคม 2561 นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง นายแพทย์ จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันรับมอบเงินจากคุณกมล วิริยะภาพและครอบครัววิริยะภาพ ซึ่งมีจิตใจอันสูงส่งมอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ในโครงการธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลแม่สะเรียงและ ร่วมเป็นประธานการปั่นจักรยานประชาสัมพันธ์กิจกรรม “โครงการ ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน” เริ่มกิจกรรมปั่น ตั้งแต่วันที่ 5-10 มีนาคม 2561 เพื่อ สมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลแม่สะเรียง โดยมีการปล่อยขบวน ณ จุดเริ่มต้นที่ บริเวณหน้า อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ โรงพยาบาลแม่สะเรียง ถนน 108 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยใช้เส้นทางของกิจกรรมไปตามถนน 108 แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน ผ่าน อ.แม่ลาน้อย - อ.ขุนยวม และเข้าสู่เมืองแม่ฮ่องสอน ต่อไปยัง อ.ปางมะผ้า - อ.ปาย และวนกลับไปทาง อ.แม่แตง –อ.แม่ริม –อ.หางดง –อ.สันป่าตอง – อ.จอมทอง-อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ สู่เส้นทาง 108 เชียงใหม่ – แม่สะเรียง วันสุดท้ายในวันที่ 10 มีนาคม 2561 เป็นระยะทางรวมกว่า 600 กิโลเมตร เพื่อขอรับบริจาคเงินสบทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแม่สะเรียง ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสุขภาพสร้างความสนใจในการออกกำลังกายให้กับประชาชน

 

 ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน รับบริจาคเงินสบทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแม่สะเรียง

ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ณ ถนนคนเดินกาดอาทิตย์ กิจกรรมดนตรีของวงปันฮัก กิจกรรมขายเสื้อยืดปั่นด้วยใจฯกิจกรรม"ปั่นด้วยใจไปด้วยกัน สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ รพ.แม่สะเรียง" และได้เปิดตัวโดยการปั่น รอบเขตเทศบาลแม่สะเรียง พร้อมทีมปั่นด้วยใจที่มาจากหลายจังหวัด โดยมี นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง ได้มาร่วมปั่นและให้กำลังใจ ซึ่งทางทีมปั่นจักรยานได้ปั่นเพื่อขอรับบริจาคเงินจากประชาชนไปสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยสามารถ ร่วมบริจาคได้ที่ทีมจักรยานปั่นผ่าน และสามารถโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่สะเรียง เลขที่บัญชี 509-0-68753-6 ชื่อบัญชี “ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลแม่สะเรียง ” โดยผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป สามารถขอรับใบอนุโมทนาบุญ เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสายพิณ สุนทรไพร หมายเลขโทรศัพท์ 086-852-8998 และคุณปรียาพร คำขาว หมายเลขโทรศัพท์ 089-555-3293

 

 

ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน รับบริจาคเงินสบทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแม่สะเรียง

สำหรับโรงพยาบาลแม่สะเรียง เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอเปิดให้บริการผู้ป่วย 30 เตียง แต่ปัจจุบันเปิดให้ผู้ป่วย 115 เตียง เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของโซนใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่รับส่งผู้ป่วย จาก รพ.สบเมย และ รพ.แม่ลาน้อย รวมทั้งผู้ป่วยจากศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยสงคราม จาก อ.สบเมย พันธกิจโรงพยาบาลแม่สะเรียงคือ:ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน และสร้างความประทับใจให้เกิดแก่ผู้มารับบริการและชุมชน ทั้งนี้ โรงพยาบาลแม่สะเรียง กำลังก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ เพื่อรองรับประชาชนผู้มาใช้บริการจากพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นราษฎรที่ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยได้ และ ให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้มียอดเงินช่วยเหลือสมทบทุนผ่านบัญชี " ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลแม่สะเรียง" จำนวน 1,846,927.79 บาท และ ส่งมอบคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ไปแล้วบางส่วน

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ สำนักข่าวทีนิวส์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์