โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ระดมกำลังฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยที่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากเกิดเหตุจริง (ชมคลิป)

Publish 2018-03-07 16:13:01

วันนี้  (๗  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑)  นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้จัดฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย  โดยมีหน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลนครนครราชสีมา  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๕ นครราชสีมา  ตำรวจจราจร มูลนิธิหลักเสี่ยงเซี่ยงตึ้ง (สว่างเมตตาธรรมสถาน) และมูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครราชสีมา   เข้าร่วมซ้อมแผนอัคคีภัยในครั้งนี้   เพื่อกำหนดบทบาทเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ชัดเจน   การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น  การอพยพหนีไฟ การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญเหตุเพลิงไหม้  ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ทุกคน   มีจิตสำนึกในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยอย่างจริงจัง  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้มารับบริการ   รวมทั้งเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจร่วมกันถึงภารกิจ หลักการ ขั้นตอนและ     วิธีปฏิบัติ พร้อมให้เกิดประสบการณ์และทักษะ  ในการพร้อมรับสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
โดยการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้  ได้มีการจำลองเหตุการณ์ให้สมจริงมากที่สุด  คือเกิดเพลิงไหม้บริเวณห้องผ่าตัดเล็ก ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ  ในขณะที่พนักงานทำความสะอาดได้เห็นไฟลุกและมีควันพุ่งมาจากบริเวณโซฟา  จึงรีบวิ่งมาเรียกพยาบาลที่อยู่แถวนั้นให้ทราบ  หลังจากนั้นมีการโทรแจ้งและประสานผู้เกี่ยวข้องตามขั้นตอน  ส่งทีมเข้าช่วยเหลือและประเมินสถานการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น   เมื่อสถานการณ์เริ่มรุนแรงจึงมีการประกาศใช้แผนฉุกเฉินอัคคีภัย โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์  พร้อมทั้งแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง


สถานการณ์ดังกล่าว  มีผู้ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๓๐ ราย  ทีมช่วยเหลือได้ทำการปฐมพยาบาลและส่งต่อไปรักษาที่ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ในจำนวนนี้มีผู้ประสบเหตุติดอยู่ที่ชั้น ๔ จำนวน ๒ ราย ที่ต้องใช้รถกระเช้าขึ้นไปรับ ๑ ราย และปีนหนีออกมาทางหน้าต่างกระโดดลงมาโดยใช้เบาะลมรองรับ ๑ ราย โดยทั้ง ๒ ราย สามารถลงมาได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้มีทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ ได้แก่ เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์       รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ ๑๐ ล้านบาท   ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการซ้อมแผนอัคคีภัยครั้งนี้แล้ว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ได้จัดประชุมสรุปการซ้อมแผนอัคคีภัยร่วมกัน  เพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติของแต่ละทีม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์ ดาบพิมาย  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครราชสีมาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไพฑูรย์ คาบพิมาย
HASTAG :