ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 อุดรธานี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ (ชมคลิป)

Publish 2018-03-07 16:33:10

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ “ตอน อาวุธลับ ซัดได้ทุกที่” โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและลดต้นทุนให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ SMEs, OTOP และวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการผลิต และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย และบึงกาฬ)สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ

นายศุภกร เสนาสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 อุดรธานี กล่าวว่า ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้จัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและลดต้นทุนให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ SMEs, OTOP และวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เสริมเขี้ยวเล็บธุรกิจ SMEs จ.หนองคาย

ทั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ “ตอน...อาวุธลับ ซัดได้ทุกที่” เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากร, กระบวนการทำงานภายในองค์กร เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบต่างๆ รวมไปถึงระบบงานต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบการอย่างยั่งยืน โดยมีผลประกอบการจากจังหวัดหนองคาย และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 55 คน.

ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคายติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายภัทรวินทร์ ลีปาน(โจ้)
HASTAG :