คณะสงฆ์อำเภอสัตหีบเดินบริจาคสิ่งของให้ผู้ป่วยผู้สูงวัยชุมชนแสมสาร20 ครัวเรือน

Publish 2018-03-19 21:41:42

                วันนี้ 19 มี.ค.61 ที่วัดช่องแสมสาร  ต.ช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระครูทัศนีย์คุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ และเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ พระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต พร้อมด้วย พระสังฆาธิการในอำเภอสัตหีบ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมเงิน ช่วยเหลือ ไปบริจาคให้ประชาชนที่เดือดร้อน ตกทุกข์ได้ยาก พิการ ช่วยเหลือตัวเองลำบาก มีฐานะยากจน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ตามบ้าน ในโครงการสังฆประชานุเคราะห์ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลช่องแสมสาร

                พระครูทัศนีย์คุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ และเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ กล่าวว่า ในการร่วมกันไปบริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้คนในชุมชน ช่องแสมสาร หมู่ที่ 3 ในครั้งนี้ สิ่งของจะประกอบไปด้วย ข้าวสาร น้ำมันพืช ปลากระป๋อง มาม่า ไข่ น้ำปลา น้ำส้ม ขนม นม หมอน ผ้าห่ม  และเงินช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน ในวันนี้ได้เดินทางไปบริจาคทั้งหมด 20  ครัวเรือน


ซึ่งในแต่บ้านจะผ่านการตรวจสอบจากผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ว่ามีลูกบ้านที่เป็นเป็น สูงวัย อายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไปและไม่เคยได้รับสิ่งของบริจาคจากที่ไหนมาก่อน ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ตกทุกข์ได้ยาก ดังนั้น จึงได้ดำเนินการ ช่วยเหลือ ซึ่งจะทำให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละหมู่บ้าน ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายสมิทธสร ทิพย์ศรี (นิราช)
HASTAG :