ด้วยพระบารมีพระพุทธเจ้าหลวง!! เองกำพร้าพ่อเมื่อไหร่ ก็ข้านี่แหละพ่อของเอง พระราชินี ทรงเล่าความประทับใจที่มีต่อพระราชหฤทัย ในหลวง ร.๕ !!

ด้วยพระบารมีพระพุทธเจ้าหลวง!! "เองกำพร้าพ่อเมื่อไหร่ ก็ข้านี่แหละพ่อของเอง" พระราชินี ทรงเล่าความประทับใจที่มีต่อพระราชหฤทัย ในหลวง ร.๕ !!

Publish 2017-06-23 14:24:55


              พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เป็นพระมหากษัตริย์อีกพระองค์ที่เป็นที่รักไคร่ของพสกนิกรชาวไทย เราเลยมีเรื่องราวของพระองค์มาให้ทุกท่านได้อ่านเพื่อ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านทำให้พสกนิกรชาวไทยพ้นจากภัย ทรงยกเลิกระบบทาส เพื่อไทยได้เป็นไทยจนมาถึงทุกวันนี้

              สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีกระแสพระราชดำรัสเล่าถึงความประทับพระราชหฤทัยในองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบไว้ว่า..."...ข้าพเจ้านึกถึงคำพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านพบในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่ออกจำหน่ายในกรุงเทพฯ ตั้งสิบกว่าปีมาแล้ว เกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง..ท่านรับสั่งเล่าถึงเด็กกำพร้า กำพร้าพ่อ ที่โดนรังแก โดยที่เจ้าของที่ดินไล่แม่ ไล่น้องๆ เขา แล้วเขาก็ไม่มีที่จะอยู่ ก็ดั้นด้นมากรุงเทพฯ แล้วก็ซ่อนในรถบรรทุกหญ้าที่จะไปให้ช้างต้นของท่าน..แล้วเขาก็ซ่อนตัว

พอเสด็จมาที่โรงช้างต้น เข้ามากราบพระบาทร้องไห้ว่าเขากำพร้าพ่อ และก็ไม่มีทางที่จะต่อสู้รักษาที่ดินได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ รับสั่งว่า...

"เองกำพร้าพ่อเมื่อไหร่ ก็ข้านี่แหละคือพ่อของเอง อย่าร้องไห้ไปเลย...จะช่วยทุกอย่าง"

 

 

                   อันนี้ข้าพเจ้าอ่านแล้วจับใจ เพราะผู้เล่านี้อายุเกือบร้อย แล้วก็เล่ามาแล้ว ๑๐ กว่าปี แล้วให้หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่ออกจำหน่ายในกรุงเทพฯ ก็เลยติดในใจมาก..."

                น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ขออำนาจแห่งพระบารมีได้โปรดอภิบาลรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถให้ทรงพระสิริสวัสดิ์ มีพระพลานามัยที่ดีและแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญพระวรกายและพระทัย ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ

 

 

ที่มาจาก : เพจ ตามรอยพ่อ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ