10 อักขระศักดิ์สิทธิ์อานุภาพแรง!  “คาถาหัวใจพระเจ้าสิบชาติ” โบราณจารย์ว่าไว้ สวดเป็นประจำ จะไม่ขาดแคลนทรัพย์  ปรารถนาสิ่งใดย่อมสำเร็จ

10 อักขระศักดิ์สิทธิ์อานุภาพแรง! “คาถาหัวใจพระเจ้าสิบชาติ” โบราณจารย์ว่าไว้ สวดเป็นประจำ จะไม่ขาดแคลนทรัพย์ ปรารถนาสิ่งใดย่อมสำเร็จ

Publish 2018-03-20 05:10:42


มนต์คาถาที่ถูกถ่ายทอดมาอย่างยาวนานนั้นมีหลายบทด้วยกัน ซึ่งล้วนแต่ทรงอานุภาพและความศักดิ์สิทธิ์ให้ปรากฎหนึ่งในนั้นคือ คาถาหัวใจทศชาติ หรือ หัวใจพระเจ้าสิบชาติ ซึ่งเป็นชื่อย่อของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันทั้ง 10 พระชาติที่บำเพ็ญบารมีในฐานะพระโพธิสัตว์ โดยบำเพ็ญบารมีทั้ง 10 ประการ ใน 10 ชาติ ได้แก่


เต ย่อมาจาก พระเตเมีย์  บำเพ็ญในด้าน เนกขัมมะบารมี

ชะ ย่อมาจาก พระมหาชนก บำเพ็ญด้าน  วิริยะบารมี

สุ ย่อมาจาก พระสุวรรณสาม บำเพ็ญด้าน  เมตตาบารมี

เน ย่อมาจาก พระเนมีราชย์  บำเพ็ญด้าน อธิษฐานบารมี

มะ ย่อมาจาก พระมโหสถ บำเพ็ญด้าน ปัญญาบารมี

ภู ย่อมาจาก พระภูริทัต  บำเพ็ญด้าน ศีลบารมี

จะ ย่อมาจาก พระจันทกุมาร บำเพ็ญด้าน ขันติบารมี

นา ย่อมาจาก พระนารทพรหม บำเพ็ญด้าน อุเบกขาบารมี

วิ ย่อมาจาก พระวิฑูรย์บัณฑิต บำเพ็ญด้าน สัจจะบารมี

เว ย่อมาจาก พระเวสสันดร บำเพ็ญด้าน ทานบารมี

 คาถาหัวใจทศชาติ หรือหัวใจพระเจ้าสิบชาติ คือ เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว

เป็นบทสวดภาวนาที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยโบราณจารย์ได้กล่าวถึงอานุภาพไว้มากมายหลายประการ ทั้งเกิดความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านโภคทรัพย์ ไม่ขาดแคลนในทรัพย์สินเงินทอง  เมตตามหานิยม แคล้วคลาด ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง  หรืออธิษฐานตามความปรารถนา เนื่องจากเป็นการขอพึ่งบารมีแห่งพระโพธิสัตว์ที่ได้บำเพ็ญมาอย่างยิ่งยวดตลอด 10 ชาติ  

สำหรับคาถาหัวใจทศชาติ หรือหัวใจพระเจ้าสิบชาตินั้น ควรหมั่นสวดอยู่เป็นประจำด้วยจิตตั้งมั่นและศรัทธา ใครที่มีอุปสรรคด้านการเงิน การงานและต่างๆ ปรารถนาให้พ้นภัย ให้ภาวนาคาถานี้ทุกๆวัน  เชื่อว่าบารมีของพระโพธิสัตว์ในครั้งที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันได้ทรงบำเพ็ญมาอย่างยิ่งยวดแล้วนั้น จะช่วยเหลือเกื้อกูลให้ผู้ศรัทธาได้ตามความปรารถนา ถือว่าเป็นพระคาถาแห่งความสำเร็จก็เป็นเช่นนั้น

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก : http://www.baanjompra.com/webboard/thread-810-1-1.html

เครดิตภาพ : Napapawn

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นภาพร เครือชัยสุ

;