แคล้วคลาด มีโชคลาภ! สวด “คาถาอัญเชิญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คุ้มภัย ประทานลาภ” เชื่อเดินทางไปไหนจะปลอดภัย มีโชคมีชัย

แคล้วคลาด มีโชคลาภ! สวด “คาถาอัญเชิญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คุ้มภัย ประทานลาภ” เชื่อเดินทางไปไหนจะปลอดภัย มีโชคมีชัย

Publish 2018-05-02 17:15:21


ด้วยบารมีแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กษัตริย์องค์ที่ 19 แห่งอาณาจักรอยุธยา ผู้ซึ่งเป็นวีรกษัตริย์ไทย เนื่องจากทรงพระปรีชาสามารถด้านการศึกสงคราม ทรงกอบกู้เอกราช ให้กับอยุธยา ทำให้พระองค์ทรงเป็นที่เคารพมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากพระองค์จะทรงเป็นกษัตรยิ์ที่เชี่ยวชาญด้านการรบแล้ว พระองค์ยังให้ความสำคัญกับพิธีกรรมต่างๆที่จะบำรุงขวัญแก่เหล่าทหารก่อนออกศึก และพระองค์เองก็มีความสนพระทัยในศาสตร์ลี้ลับ เวทย์อาคมต่างๆ อีกด้วย 

 ด้วยความศรัทธาที่มีมาอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดการสร้างรูปแทนพระองค์ เป็นรูปปั้นตามวัดวาอาราม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ หรือสร้างเป็นวัตถุมงคล ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวร เพื่อให้ผู้ศรัทธาได้บูชาระลึกถึงคุณบารมีฐานะพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเป็นวีรกษัตริย์

                ขณะเดียวกันก็มีคาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรในรูปแบบต่างๆ โดยหนึ่งในนั้น คือ  “คาถาอัญเชิญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คุ้มภัย ประทานลาภ ”  (บางแห่งใช้คำว่า ให้ลาภ) เป็นคาถาที่ใช้สวดบูชาพระนเรศวร ดังที่จะเห็นตามรูปเหมือนต่างๆ  เช่น ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบางนาใน กรุงเทพฯ ก็ปรากฏคาถานี้ให้ผู้ศรัทธาได้สวดบูชาเช่นกัน หรือหากใครที่มีวัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรก็สามารถใช้บทนี้สวดบูชาได้ แม้ใครไม่มีวัตถุมงคลใดๆ แต่มีใจศรัทธา เพียงระลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรแล้วสวดคาถาดังกล่าว ก็จะทำให้เกิดผลได้เช่นกัน

 “คาถาอัญเชิญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คุ้มภัย ประทานลาภ” สามารถสวดได้ทุกวัน โดยเฉพาะหากต้องเดินทางไปไหนมาไหน ควรกล่าวอัญเชิญพระองค์ไปด้วยทุกครั้ง

ตั้งนะโม 3 จบ  แล้วว่าคาถาดังนี้

"อิติจิตตัง เอหิ เทวะตาหิ จะมหาเตโช นะระปูชิโต

โสระโห ปัจจะยา ทิปปะติ นะเรโส จะ มหาราชา

เมตตา จะ กะโรติ มหาลาภัง สะ ทาโสตถี ภะวันตุเม"

เชื่อว่า… หากสวดคาถานี้เป็นประจำ พระองค์จะเสด็จคอยเป็นร่มเงาให้กับผู้สวดทุกครั้ง นั่นคือ หมายถึงการปกป้องคุ้มภัยให้แคล้วคลาด ปราศจากภยันตรายทั้งปวง

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก : http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10666&sid=c6acdc6fe7508022ea057f8cdc8545af

เครดิตภาพ : Napapawn


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นภาพร เครือชัยสุ