สุดอัศจรรย์!! เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดในวันเข้าพรรษา เชื่อเป็นสิริมงคล (มีภาพ)

Publish 2017-07-09 13:18:25

     วันที่ 9 ก.ค. ช่วงเวลามาณ 11.00 น. เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด ซึ่งปรากฏการณ์นี้ไม่สามารถคาดการณ์การเกิดล่วงหน้าได้ แต่ก็มักจะเกิดขึ้นได้อยู่บ่อยครั้ง ส่วนใหญ่มักพบมากในปีที่มีฝนหลงฤดู หรือช่วงปลายฝนต้นหนาว เพราะในช่วงนั้นอากาศจะมีความชื้นมาก มีละอองน้ำในชั้นบรรยากาศมาก ทำให้เกิดปรากฏการณ์
พระอาทิตย์ทรงกลดขึ้นได้ เวลาที่พบพระอาทิตย์ทรงกลดได้บ่อยที่สุดคือในช่วงสาย ๆ ตั้งแต่ 10 โมงไปจนถึงเที่ยงเศษ ๆ เพราะเกล็ดน้ำแข็งยังไม่ละลาย แต่หากพ้นเที่ยงวันไป เกล็ดน้ำแข็งที่ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์จะละลายไปหมด ทำให้เราแทบไม่มีโอกาสเห็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงบ่ายได้เลย อีกอย่างคือหากวันนั้นเกิดพระอาทิตย์ทรงกลดขึ้น จะเป็นวันที่อากาศไม่ร้อนจัด และไม่มีฝนตกลงมาปุบปับอย่างแน่นอน ยกเว้นว่ามีลมพายุพัดเมฆฝนจากที่อื่นมา      ทั้งนี้ตามความเชื่อทุกครั้งที่เกิดพระอาทิตย์ทรงกลดขึ้น ก็จะมีเสียงพูดกันปากต่อปากกันว่า วันนี้เป็นวันดี เป็นลางดี สิ่งนี้จึงถูกหยิบยกไปเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นด้วยว่า พระอาทิตย์ทรงกลดเป็นแสงแห่งชัยชนะ จะช่วยให้บ้านเมืองหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นผ่านพ้นวิกฤตได้ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว 

     หากจะถามว่าความเชื่อที่ว่าพระอาทิตย์ทรงกลดเป็นมงคลนั้นมาได้อย่างไร ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะคนไทยนับถือพระอาทิตย์เป็นเทวดาเบื้องบนองค์หนึ่ง ดังที่เราเรียกนำหน้าว่า "พระ" เช่นเดียวกับคำว่า "กลด" ที่ถือเป็นของสูงสำหรับพระ คนไทยจึงมองว่า "พระอาทิตย์ทรงกลด" เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แสดงถึงความเป็นสิริมงคล ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในเรื่องต่าง ๆ ก็เป็นได้


     ซึ่งปรากฏการณ์ครั้งนี้ เกิดขึ้นในวันเข้าพรรษา 9 กรกฎาคม 2560 แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถือเป็นสิริมงคลยิ่งแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่จะเริ่มชีวิตใหม่ งดเว้นเว้นสิ่งอบายมุขต่าง และความชั่วต่าง ๆ หมั่นบำเพ็ญทาน รักษาศีลฟังธรรม และเจริญภาวนามากขึ้น


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน