มติครม.ปรับเกณฑ์รายได้พ่อแม่  จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด-6ปี บวกให้ 1,500 ต่อไร่ ช่วยชาวสวนปาล์ม

มติครม.ปรับเกณฑ์รายได้พ่อแม่ จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด-6ปี บวกให้ 1,500 ต่อไร่ ช่วยชาวสวนปาล์ม

Publish 2019-03-26 19:03:06


ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของคนไทย เมื่อครม. มีมติแจกเงินเด็กแรกเกิด-6 ขวบ สำหรับครัวเรือนรายได้ไม่เกินแสนบาทต่อคน ต่อปี และให้เงิน 1,500 บาทต่อไร่ กับชาวสวนปาล์มเพิ่ม




โดยทางด้านนายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี แบบขยายฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี รายละ 600 บาท/คน/เดือน เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอจากเดิมกลุ่มที่ได้รับเงินอุดหนุน จะมีรายได้ไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน หรือ 36,000 บาท/คน/ปี

 

ให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

การขยายฐานการให้เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่เกิดในครัวเรือนที่ยากจน จะเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนที่มีเด็กแรกเกิดตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป โดยเด็กที่ได้รับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2559-2565 จะรับเงินช่วยเหลือต่อเนื่องไปจนครบ 6 ปี เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือ จะได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 จนครบ 6 ปี

 

ทั้งนี้ ประมาณการรายจ่ายและค่าเป้าหมายตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 –2567 มีแผนการช่วยเหลือตามจำนวนเด็กดังนี้คือ ปี 2562 คาดว่าจะมีจำนวนเด็ก 1.4 ล้านคนใช้งบประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนเด็กแรกเกิด 1.75 ล้านคน ใช้งบประมาณ 1.35 หมื่นล้านบาท ปีงบประมาณ 2564 จำนวนเด็ก 2 ล้านคน ใช้งบประมาณ 1.45 หมื่นล้านบาท ปีงบประมาณ 2565 เด็กแรกเกิด 1.95 ล้านคน ใช้งบประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท ปีงบประมาณ 2566 จำนวนเด็ก 1.7 ล้านคน ใช้งบประมาณ 1.34 หมื่นล้านบาท และปีงบประมาณ 2567 คาดมีเด็กเกิด 1.8 ล้านคน ใช้งบ 1.3 หมื่นล้านบาท

 

“ในปีงบประมาณ 2562 พม. ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการนี้ประมาณ 3,600 ล้านบาท ดังนั้นครม. จึงอนุมัติงบประมาณ ให้กับ พม. เพิ่มอีก วงเงิน 6,873.92 ล้านบาท นำไปใช้ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนที่มีลูกต้องแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ”



เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จะได้รับสิทธิจนครบอายุ 6 ปี สำหรับภาระเงินงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2562 ให้ พม. จัดทำรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็นตามระเบียบการว่าด้วยการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย งบกลางรายจ่ายเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

 

 


ครม. เห็นชอบการขอเพิ่มเป้าหมายเกษตรกรในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จำนวน 99,918 ครัวเรือน ภายใต้งบประมาณ 1,349.57 ล้านบาท จากมติครม. เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561 ที่อนุมัติการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มจำนวน 150,000 ครัวเรือน ภายใต้วงเงิน 3,457.75 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไข การช่วยเหลือ 1,500 บาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน ซึ่งใช้เงินในโครงการไปเพียง 2,025 ล้านบาท โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โอนเงินทั้งหมดให้เกษตรกรเรียบร้อยแล้ว

 

สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จำนวน 99,918 ครัวเรือน

 

 

ดังนั้นครม. จึงได้เพิ่มเป้าหมายเกษตรกรในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจากเดิม 150,000 ครัวเรือน เป็น 249,918 ครัวเรือน หรือเพิ่มเป้าหมาย 99,918 ครัวเรือน เนื่องจากมีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เข้ามาปรับปรุงทะเบียนเพิ่มเติมภายในกรอบเวลาที่กำหนด ให้เป็นไปตามลักษณะวิธีการที่ได้ดำเนินการมาแล้วในโครงการฯ หรือเพิ่มเติมได้แต่อยู่ภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่ ครม. ได้อนุมัติไว้แล้ว

 

 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

มติครม.อนุมัติปรับเพิ่มวงเงิน หนุนธอส.ขยาย "โครงการบ้านล้านหลัง" ตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยฝันมีบ้าน

มติครม.เว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์-บูรพาวิถีช่วงปีใหม่

มติครม.ผ่านกฏหมาย ไฟเขียวตั้ง "สภาดิจิทัลฯ"




ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ฌาวิตรา พัฒนาอารยสกุล
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์