กรมศุลฯเปิดยอดส่งออกหน้ากากอนามัยจากไทยไปจีน ฮ่องกง อเมริกา ในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา

กรมศุลฯเปิดยอดส่งออกหน้ากากอนามัยจากไทยไปจีน ฮ่องกง อเมริกา ในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา

Publish 2020-03-11 17:06:28


นายชัยยุทธ คำคุณ โฆษกกรมศุลกากร แถลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เปิดเผยภาพรวมการส่งออกหน้ากากอนามัยของไทยในปี 2563 โดยนายชัยยุทธเปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ไทยส่งออกหน้ากากอนามัยที่ 150 ตัน และเดือนกุมภาพันธ์ ไทยได้มีการส่งออกหน้ากากอนามัยอยู่ที่ 180 ตัน
 

 ภาพรวม 2 เดือนที่ผ่านมาไทยส่งออกหน้ากากอนามัยแล้วกว่า 330 ตัน คิดเป็นมูลค่า 160 ล้านบาท โดยเป็นการดำเนินการของผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายที่ส่งไปในหลายประเทศทั้ง จีน ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา ซึ่งขอยืนยันว่ากรมศุลกากรให้มีการส่งออกหน้ากากอนามัยตามใบอนุญาตของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

"การส่งออกเป็นไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ที่บอกว่าห้ามส่งออก เว้นแต่ได้รับการอนุญาต ถ้าผู้ประกอบการมีใบอนุญาต กรมศุลกากรก็คงไปห้ามไม่ให้ส่งออกไม่ได้ แต่เชื่อว่าหลังจากนี้กระทรวงพาณิชย์เข้มงวดเรื่องนี้มากขึ้น ยอดการส่งออกหน้ากากอนามัยจะชะลอตัวลง"

ทั้งนี้การนำเข้าหน้ากากอนามัยในเดือนมกราคม 2563 อยู่ที่ 145 ตัน เป็นมูลค่า 55 ล้านบาท ส่วนเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อยู่ที่ 71 ตัน มูลค่า 45 ล้านบาท และนำเข้าจากจีนเป็นส่วนใหญ่ โดยในส่วนนี้ต้องเสียภาษานำเข้าในอัตรา 5 % ของมูลค่าที่สำแดง โดยการนำเข้ามาเพื่อใช้ในประเทศหรือเป็นการนำเข้ามาเพื่อส่งออกต่อนั้นทางกรมศุลกากรไม่มีข้อมูลใส่วนนี้ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน