กลุ่มผู้ชุมนุมใส่เสื้อกั๊กสีเหลืองใช้ความรุนแรงมากขึ้นอีก