คาถาอัญเชิญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คุ้มภัย ประทานลาภ