๓๑ อักขระศักดิ์สิทธิ์! “หัวใจพระคาถาชินบัญชร” ปรากฎในจารึกสถูปเจดีย์ สร้างถวายเหนือหัวจุฬาลงกรณ์ (ร.๕) สวดทุกวันป้องกันภัย เสริมมงคลให้ชีวิต

๓๑ อักขระศักดิ์สิทธิ์! “หัวใจพระคาถาชินบัญชร” ปรากฎในจารึกสถูปเจดีย์ สร้างถวายเหนือหัวจุฬาลงกรณ์ (ร.๕) สวดทุกวันป้องกันภัย เสริมมงคลให้ชีวิต

Publish 2018-04-28 11:27:16


ความศักดิ์สิทธิ์แห่ง พระคาถาชินบัญชร ที่ว่าด้วยการอัญเชิญพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กว่า 28 พระองค์ อัญเชิญบารมีแห่งพระอรหันต์สาวก พระสูตรต่างๆที่มีอานุภาพมาก เพื่อเป็นกำแพงแก้วคุ้มครองผู้สวดทั่วสรรพางค์กาย มิให้ภัยร้ายใดๆเข้ามากล้ำกรายได้ ตลอดจนอานุภาพในด้านอื่นๆอันเป็นมงคลต่อผู้สวดภาวนาคาถาชินบัญชร ที่ปรากฏประสบการณ์มานักต่อนัก ทั้งการใช้ทำน้ำมนต์แก้โรคภัยต่างๆ การล้างสิ่งอัปมงคลออกจากร่างกาย ป้องกันภูตผีปีศาจ เป็นมงคลในทุกๆด้าน 

 

หลวงพ่ออย่างไรก็ดีจะเห็นว่า นอกจากพระคาถาชินบัญชร 15 บทแล้ว ยังมีคาถาย่อชินบัญชร อยู่สองบทด้วยกัน เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาสวดคาถายาวๆ ได้แก่  "ชินะปัญชะระ ปะริตตัง มัง รักขะตุ สัพพะทา"  หรือบางท่านก็สวดบทย่ออีกบทหนึ่งว่า   "วิญญาณสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา นะโมพุทธายะ"

นอกจากบทย่อของคาถาแล้ว ยังมี “หัวใจคาถาชินบัญชร”  ๓๑ อักขระ ที่ปรากฏจากจารึกสถูปเจดีย์ สร้างเพื่อถวายเหนือหัวจุฬาลงกรณ์ (ร.5) ในสถูปเจดีย์ เมื่อ ร.ศ.๘๙

หัวใจพระคาถาชินบัญชร  ๓๑ อักขระ ว่าดังนี้

"ชะ จะ ตะ สะ สี สัง หะ โก ทะ กะ เก นิ กุ โส ปุ เถ เส เอ ชะ ระ ถะ ขะ อา ชิ วา อา วะ ชิ สัง อิ ตัง"

หากใครปรารถนาสวดภาวนา “หัวใจพระคาถาชินบัญชร”  ทุกๆวัน ก็ถือว่าดีมาก เพราะจะเกิดความเป็นมงคลต่อตนเอง  อานุภาพแห่งพระคาถาจะคุ้มครองป้องภัย เกิดสวัสดิมงคลในทุกๆด้าน

สำหรับที่มาของคาถาชินบัญชรนั้น เชื่อว่าตกทอดมาจากลังกา โดยครั้งหนึ่ง สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้มีโอกาสเดินทางไปยังจังหวัดกำแพงเพชร และพบคัมภีร์เก่าแก่ที่เจดีย์ร้างในวัดร้างแห่งหนึ่ง โดยคัมภีร์ที่ว่านี้มีเนื้อหาของคาถาปรากฏอยู่  ท่านจึงได้ทำการศึกษา แก้ไข ดัดแปลง ตัดทอน ให้กระชับมากขึ้น  ซึ่งแม้ว่าสมเด็จพุฒาจารย์โต ท่านมิได้เป็นผู้เริ่มต้นประพันธ์คาถาชินบัญชรก็ตาม แต่ก็ถือว่าท่านมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเผยแผ่พระคาถาชินบัญชรให้เป็นที่รู้จัก และให้ผู้ศรัทธาได้สวดบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลมาจนถึงทุกวันนี้

 

น้ำตก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-๒๒ มิถุนายน รำลึกคล้าย วันละสังขาร "สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)"เมตตามอบพระคาถาชินบัญชร ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก ประดุจดั่งกำแพงแก้ว!!

-วันพระคืนนี้ อย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอน..สุดยอดพระคาถาชินบัญชร "สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี" ยิ่งสวดทุกวัน ยิ่งดีทุกวัน!

 

 

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก : http://baanjompra.com/webboard/thread-3726-1-1.html

เครดิตภาพ : Napapawn


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นภาพร เครือชัยสุ