เอกฉันท์ !! ที่ประชุม ครม. ลงมติ !!  ตั้ง ฉัตรเฉลิม นั่งเก้าอี้ ประธานบอร์ด กยท.

เอกฉันท์ !! ที่ประชุม ครม. ลงมติ !! ตั้ง "ฉัตรเฉลิม" นั่งเก้าอี้ "ประธานบอร์ด กยท."

Publish 2016-01-12 16:57:19

วันนี้(12 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม ครม มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.  จำนวน 8 คน ดังนี้
 
1.พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธานกรรมการ

 

2.นายประสิทธิ์ หมีดเส็น   ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง
 

3.นายสังข์เวิน ทวดห้อย   ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง
 

4.นายเสนี จิตตเกษม       ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง
 

5.ธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์  ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
 

6.นายสาย อิ่นคำ  ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
 

7.นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้ประกอบกิจการยางที่มีความเชี่ยวชาญด้านการค้า
 

8.นายพิชัย ถิ่นสันติสุข ผู้แทนผ้ประกอบกิจการยางที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุตสากหรรมยาง