เห็นด้วยไหม ?? "เลิศรัตน์" ยก 4 ข้อดี-ข้อเสียร่างรัฐธรรมนูญฉบับ "ปราบโกง"

Publish 2016-01-31 16:22:49


"พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช" ยก 4 ข้อดี-เสีย ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปราบทุจริต โดยการเลือกตั้งบัตรใบเดียวมีจุดอ่อนถึง 3 ข้อย่อย ...

 

วันนี้ (31 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกาสภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) ในฐานะอดีตโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ว่า ในเรื่องระบบการเลือกตั้ง ส.ส.มี 4 ประเด็นคือ ...

 


1.จำนวนส.ส. 500 คน แบ่งเป็นส.ส.เขต 350 คน และส.ส.บัญชีรายชื่อ 150 คน ถือเป็นจำนวนที่มีความเหมาะสมแล้ว

 


2.การใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวในระบบที่เรียกว่า ระบบ "จัดสรรปันส่วนผสม" พบว่ามีจุดอ่อน ดังนี้ ...

 


2.1 ผู้ที่กาเลือก ส.ส.เขต อาจไม่ได้สนับสนุนพรรคของคนนี้ แต่มีความต้องการเลือกพรรคอื่น เพื่อให้ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเพิ่ม ซึ่งไม่สามารถกระทำได้

 


2.2 ทำให้พรรคที่ส่งส.ส.เขตจำนวนน้อยเสียเปรียบ เพราะไม่มีโอกาสได้คะแนนจากเขตที่ไม่ได้ส่งส.ส. เขต ซึ่งส่วนใหญ่พรรคขนาดเล็กและพรรคขนาดกลางส่ง ส.ส. เขต แค่ 10-50 คนเท่านั้น แต่หากให้กาบัตรสองใบจะไม่เกิดปัญหานี้

 


2.3 ระบบการคิดคะแนนแบบสัดส่วนผสม ที่ใช้อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลก 9 ประเทศ ซึ่งใช้ในการคำนวณหาจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อในร่างรัฐธรรมนูญนี้ จะใช้แบบบัตรลงคะแนนสองใบทั้งสิ้น ดังนั้นถ้าแบบใช้บัตรเดียวมีข้อดีจริงๆ มากกว่าแบบใช้สองบัตร ตามที่อ้างไว้ เช่น ผู้ใช้สิทธิเข้าใจง่าย บัตรเสียน้อยลงและประหยัดงบประมาณการจัดเลือกตั้ง ก็เชื่อว่าคงมีการนำไปใช้กันบ้างแล้วในการเลือกตั้งบางประเทศ ถึงแม้จะมีใช้อยู่ในเมืองเล็กๆ หนึ่งเมืองของประเทศเยอรมนีเท่านั้น
         

 

3.การคิดคะแนน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อในประเทศที่ใช้ระบบสัดส่วนผสมนี้ ส่วนใหญ่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำไว้ ร้อยละ 3-5 ที่พรรคจะต้องได้เสียงจากผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จึงจะนำมารวมคำนวณหาจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ทั้งนี้เพื่อมิให้มีพรรคเล็กๆ ที่มี ส.ส. เพียงไม่กี่คน มากเกินไป โดยถ้าไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำเลย ก็อาจมีพรรคที่มีส.ส.เพียง 1 คนหลายพรรคได้ ซึ่งไม่เป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของพรรคการเมือง

 


4.การคิดคำนวณจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อใหม่ หากมี ส.ส. แบบแบ่งเขต ถูกให้พ้นจากตำแหน่งเพราะต่อมาพบว่าทุจริต เป็นวิธีที่ไม่น่าจะเหมาะสมทั้งนี้ เพราะผู้ที่อาจพ้นจากความเป็น ส.ส. อาจมาจากพรรคที่ไม่ได้มี ส.ส. โดนออกเพราะทุจริตก็ได้