"อุดม" ยันขาด !! ห้ามกรธ.นั่งแท่นทางการเมือง -หลังเกิดความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย

Publish 2016-01-31 20:32:48


"อุดม รัฐอมฤต" เผย ห้ามกรธ.ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามมาตรา 259 วรรค 6 ซึ่งเกิดความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ทั้งนี้พร้อมส่งความเห็นมารให้กรธ.ได้ ...

 

วันนี้ (31 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยภายหลังจากที่ได้มีการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก ว่า กรธ.ได้ตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญที่เผยแพร่ไปแล้วพบว่า มีข้อความที่คลาดเคลื่อนอยู่หนึ่งแห่งคือ มาตรา 259 วรรค 6 จึงได้แก้ไขให้ถูกต้องตามที่ที่ประชุมเห็นควรมาก่อนหน้านี้แล้ว โดยถ้อยคำที่แก้ไขคือจาก "เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนได้เสีย ห้ามมิให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือดำรงตำแหน่งวุฒิสภาภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งตามวรรคห้า" เป็น "เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนได้เสีย ห้ามมิให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญดำรงตำแหน่งทางการเมืองภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งตามวรรคห้า"
         


นายอุดม กล่าวว่า ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวเกิดจากมาตราก่อนหน้านี้ หลายมาตราได้ใช้ถ้อยคำซ้ำในลักษณะทำนองเดียวกันมา เมื่อ กรธ.ตรวจทานฉบับที่พิมพ์เผยแพร่ออกมาซึ่งยังมีจำนวนไม่มากไม่กี่ร้อยเล่ม จึงได้สั่งให้แก้ไขให้เป็นไปตามมติและเจตนารมณ์ที่ถูกต้องแล้ว ทั้งในเว็บไซต์ของรัฐสภาและเอกสารที่จะพิมพ์เผยแพร่ต่อไป
         


"อยากให้ประชาชน สื่อมวลชน และทุกๆ ฝ่าย ได้ช่วยกันอ่านและตรวจสอบรัฐธรรมนูญด้วย และหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็เสนอความคิดเห็นมายัง กรธ.ได้ เพื่อที่ กรธ.จะได้นำข้อเสนอของทุกฝ่ายมาพิจารณาอีกครั้งในช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้า เพื่อให้รัฐธรรมนูญมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ" นายอุดม กล่าว